Administracja publiczna

Najnowsze zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

8 maja 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Prawo składania petycji i sposób ich rozpatrywania.

 • Definicja petycji. Jak odróżnić petycje od skarg i wniosków?
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji. Sposoby wnoszenia petycji.
 • Do kogo mogą być wnoszone petycje? Jakie są obowiązki organów?
 • Rola strony internetowej urzędu w procedurze rozpatrywania petycji. Przykłady z praktyki.
 • Tryb postępowania z petycjami. Terminy podejmowania czynności. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Petycja wielokrotna. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. Związek z postępowaniem skargowym.
 • Kontrola i weryfikacja postępowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 • Zakres stosowania do petycji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Skargi i wnioski oraz sposób ich rozpatrywania.

 • Podstawy prawne składania skarg i wniosków.
 • Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków.
 • Charakter i zakres postępowania. Związki z ogólnym postępowaniem administracyjnym.
 • Przedmiot skargi i wniosku.
 • Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
 • Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków. Komisja skarg, wniosków i petycji po nowelizacji ustaw samorządowych. Wskazówki praktyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania komisji.
 • Procedura rozpatrywania skarg i wniosków:
  • forma skarg i wniosków;
  • czynności organu niewłaściwego;
  • terminy.
 • Udział prasy i organizacji społecznych.
 • Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków.
 • Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych - m.in. na temat dopuszczalności drogi sądowej, stosowania przepisów kpa spoza działu VIII, środków zaskarżenia, bezczynności itp.
 • Zmiany przepisów kpa w zakresie skarg i wniosków w kontekście RODO. Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych z RODO.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji. Dzieli się swoją wiedzą w sposób ciekawy i przystępny również dla początkujących.
Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej terenowych organów administracji rządowej obu instancji,
Ponad 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych (kilkadziesiąt szkoleń rocznie).

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby do 24.04

690 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby do 24.04

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Administracja publiczna

Najnowsze zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

8 maja 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Prawo składania petycji i sposób ich rozpatrywania.

 • Definicja petycji. Jak odróżnić petycje od skarg i wniosków?
 • Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji. Sposoby wnoszenia petycji.
 • Do kogo mogą być wnoszone petycje? Jakie są obowiązki organów?
 • Rola strony internetowej urzędu w procedurze rozpatrywania petycji. Przykłady z praktyki.
 • Tryb postępowania z petycjami. Terminy podejmowania czynności. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Petycja wielokrotna. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. Związek z postępowaniem skargowym.
 • Kontrola i weryfikacja postępowania w sprawie rozpatrywania petycji.
 • Zakres stosowania do petycji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Skargi i wnioski oraz sposób ich rozpatrywania.

 • Podstawy prawne składania skarg i wniosków.
 • Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków.
 • Charakter i zakres postępowania. Związki z ogólnym postępowaniem administracyjnym.
 • Przedmiot skargi i wniosku.
 • Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
 • Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków. Komisja skarg, wniosków i petycji po nowelizacji ustaw samorządowych. Wskazówki praktyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania komisji.
 • Procedura rozpatrywania skarg i wniosków:
  • forma skarg i wniosków;
  • czynności organu niewłaściwego;
  • terminy.
 • Udział prasy i organizacji społecznych.
 • Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków.
 • Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych - m.in. na temat dopuszczalności drogi sądowej, stosowania przepisów kpa spoza działu VIII, środków zaskarżenia, bezczynności itp.
 • Zmiany przepisów kpa w zakresie skarg i wniosków w kontekście RODO. Konsekwencje naruszenia obowiązków informacyjnych z RODO.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji. Dzieli się swoją wiedzą w sposób ciekawy i przystępny również dla początkujących.
Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej terenowych organów administracji rządowej obu instancji,
Ponad 13-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych (kilkadziesiąt szkoleń rocznie).


CENA SZKOLENIA

590 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby do 24.04

690 + VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby do 24.04

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?