Szkolenia dla administracji publicznej

Zapraszamy na szkolenia dla instytucji budżetowych. Program każdego z kursów jest nakierowany na podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, między innymi w zakresie rachunkowości i księgowości, finansów publicznych, itp. Firma WLR organizuje szkolenia dla administracji publicznej bazując na bogatym doświadczeniu i wiedzy z tego zakresu. Prowadzący kursy posiadają aktualną wiedzę, a większość aktywnie działa w branży, nie tylko jako prelegenci i instruktorzy.

Organizujemy spotkania w zakresie takich tematów jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna i pomoc de minimis, windykacja należności, księgowość i rachunkowość budżetowa, vat w jednostkach budżetowych i inne. Podczas szkoleń dla administracji publicznej skupiamy się na przekazaniu aktualnej wiedzy oraz rozwiązań, które uczestnicy będą mogli zastosować w swojej codziennej pracy.

Szkolenia - Administracja publiczna

Zapraszamy na szkolenia dla instytucji budżetowych. Program każdego z kursów jest nakierowany na podnoszenie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, między innymi w zakresie rachunkowości i księgowości, finansów publicznych, itp. Firma WLR organizuje szkolenia dla administracji publicznej bazując na bogatym doświadczeniu i wiedzy z tego zakresu. Prowadzący kursy posiadają aktualną wiedzę, a większość aktywnie działa w branży, nie tylko jako prelegenci i instruktorzy.

Organizujemy spotkania w zakresie takich tematów jak: zamówienia publiczne, pomoc publiczna i pomoc de minimis, windykacja należności, księgowość i rachunkowość budżetowa, vat w jednostkach budżetowych i inne. Podczas szkoleń dla administracji publicznej skupiamy się na przekazaniu aktualnej wiedzy oraz rozwiązań, które uczestnicy będą mogli zastosować w swojej codziennej pracy.