Szkolenia - Prawo budowlane

Zapraszamy na organizowane przez naszą firmę kursy. Firma WLR posiada ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu prawa budowlanego. Organizujemy zajęcia grupowe i zamknięte na następujące tematy: prawo dotyczące budownictwa, umowy o roboty budowlane, reklamacje w budownictwie, użytkowanie nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami, pomoc publiczna, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, trwały zarząd, Wspólnoty Mieszkaniowe - zasady organizacji i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, wywłaszczenie nieruchomości oraz przejęcie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Podatek VAT w nieruchomościach i inne. Nasi prelegenci to praktycy posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz pomocy publicznej. Zajęcia w dużej mierze organizowane są w formie warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i przydatnych zagadnień dotyczących najnowszych regulacji w danej tematyce. Organizujemy również szkolenia zamknięte z zakresu prawa budowlanego dostosowując każdorazowo program kursu do wymagań i oczekiwań klientów. Dzięki naszym zajęciom dowiesz się jak przeprowadzić reklamancie, czym są Wspólnoty mieszkaniowe, poznasz także swoje prawa i obowiązki.

Szkolenia - Prawo budowlane

Zapraszamy na organizowane przez naszą firmę kursy. Firma WLR posiada ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń z zakresu prawa budowlanego. Organizujemy zajęcia grupowe i zamknięte na następujące tematy: prawo dotyczące budownictwa, umowy o roboty budowlane, reklamacje w budownictwie, użytkowanie nieruchomości, ustawa o gospodarce nieruchomościami, pomoc publiczna, użytkowanie wieczyste, sprzedaż nieruchomości, trwały zarząd, Wspólnoty Mieszkaniowe - zasady organizacji i funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych, wywłaszczenie nieruchomości oraz przejęcie własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, Podatek VAT w nieruchomościach i inne. Nasi prelegenci to praktycy posiadający ogromne doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz pomocy publicznej. Zajęcia w dużej mierze organizowane są w formie warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i przydatnych zagadnień dotyczących najnowszych regulacji w danej tematyce. Organizujemy również szkolenia zamknięte z zakresu prawa budowlanego dostosowując każdorazowo program kursu do wymagań i oczekiwań klientów. Dzięki naszym zajęciom dowiesz się jak przeprowadzić reklamancie, czym są Wspólnoty mieszkaniowe, poznasz także swoje prawa i obowiązki.