Formularz zgłoszeniowy

Najnowsze zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

8 maja 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.