Nieruchomości

Postępowanie administracyjne (kpa) w gospodarce nieruchomościami - aktualne regulacje w 2024 r.

29 sierpnia 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Ogólne zasady postępowania administracyjnego w odniesieniu do ugn.

2. Strony postępowania i ich poszukiwanie.

3. Braki formalne - stosowanie art. 64 Kpa.

4. Braki materialne - art. 79a Kpa.

5. Ocena operatu szacunkowego.

6. Doręczenia decyzji - stosowanie art. 8 ugn i art. 49 i art. 49a Kpa.

7. Ostateczność a prawomocność decyzji.

8. Ugoda i mediacja.

9. Nadzwyczajne tryby zmiany i wzruszenia decyzji, stosowanie art. 155 Kpa do decyzji "lekko" wadliwych.

10. Wygaszenie decyzji - analiza art. 162 Kpa.

11. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Postępowanie administracyjne (kpa) w gospodarce nieruchomościami - aktualne regulacje w 2024 r.

29 sierpnia 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Ogólne zasady postępowania administracyjnego w odniesieniu do ugn.

2. Strony postępowania i ich poszukiwanie.

3. Braki formalne - stosowanie art. 64 Kpa.

4. Braki materialne - art. 79a Kpa.

5. Ocena operatu szacunkowego.

6. Doręczenia decyzji - stosowanie art. 8 ugn i art. 49 i art. 49a Kpa.

7. Ostateczność a prawomocność decyzji.

8. Ugoda i mediacja.

9. Nadzwyczajne tryby zmiany i wzruszenia decyzji, stosowanie art. 155 Kpa do decyzji "lekko" wadliwych.

10. Wygaszenie decyzji - analiza art. 162 Kpa.

11. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: