Formularz zgłoszeniowy

Postępowanie administracyjne (kpa) w gospodarce nieruchomościami - aktualne regulacje w 2024 r.

29 sierpnia 2024 r. ONLINE


Uczestnik:

Proszę o wystawienie faktury VAT

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail:


Wybieram dodatkowe opcje:

690 zł + 23% VAT - koszt udziału jednej osoby

650 zł + 23% VAT - koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 zł + 23% VAT - koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

Warunki uczestnictwa


Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie.

Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę proforma.

Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.

Wpłaty należy dokonać na konto: 20 1140 2004 0000 3502 3638 0513

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.

Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.

W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

Warunki uczestnictwa


Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie.


Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę proforma.


Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.


Wpłaty należy dokonać na konto: 69 1140 2004 0000 3302 7499 3004


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.


Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.


Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.


Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.


W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.


Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.