Podatki

KURS ONLINE: Oddelegowanie pracownika w kraju i za granicą, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, pracownicy zagraniczni w Polsce - aspekty podatkowe. 8 godzin (4 dni po 2 godziny)

od 15 IX do 24 XI 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
1200 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Część 1: 15 września, godzina od 12:00 do 14:00

1. Podróże służbowe ? uwagi ogólne

 • definicja podróży służbowej,
 • miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa,
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem (zmianą miejsca pracy).

2. Polecenie wyjazdu służbowego ? elementy konieczne, forma itp.

3. Regulacje dotyczące diet

 • wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
 • jak obliczać diety?
 • zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu ? podróż krajowa i zagraniczna,
 • posiłki hotelowe i z kontrahentami a wysokość diety,
 • konsekwencje podatkowe wypłaty diety.

Część 2: 5 października, godzina od 12:00 do 14:00

1. Zwrot kosztów przejazdu

 • wybór środka transportu,
 • podróż samochodem służbowym,
 • podróż służbowa krajowa a prywatny samochód pracownika lub samochód zastępczy
 • ewidencja przebiegu pojazdu ? niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania.

2. Zwrot kosztów noclegu

 • zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej,
 • limity hotelowe w podróży służbowej krajowej,
 • ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej.

3. Zwrot innych udokumentowanych wydatków

 • rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami,
 • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej,
 • inne udokumentowane wydatki.

Część 3: 19 października, godzina od 12:00 do 14:00

1. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków

 • rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez pracownika,
 • paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
 • oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku.

2. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

3. Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

Część 4: 24 listopada, godzina od 12:00 do 14:00

1. Zmiana miejsca pracy pracownika

 • finansowanie relokacji pracownika i jego rodziny
 • zapewnienie zakwaterowania w miejscu docelowym
 • zwrot kosztów przejazdu pracownika między nowym miejscem pracy a domem
 • skutki związane z wypłatą różnego rodzaju dodatków z tytułu oddelegowania

2. Wydatki w zagranicznej podróży służbowej ? inne aspekty podatkowe

 • obowiązek poboru podatku u źródła (wynajem samochodów, bilety lotnicze itp.)
 • usługi nabywane za granicą ? rozliczenie VAT
 • zakup towarów w trakcie podróży służbowej a zwrot VAT
11:50 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:00 - 14:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1200 + 23% VAT
koszt udziału

350 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS ONLINE: Oddelegowanie pracownika w kraju i za granicą, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, pracownicy zagraniczni w Polsce - aspekty podatkowe. 8 godzin (4 dni po 2 godziny)

od 15 IX do 24 XI 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Część 1: 15 września, godzina od 12:00 do 14:00

1. Podróże służbowe ? uwagi ogólne

 • definicja podróży służbowej,
 • miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa,
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem (zmianą miejsca pracy).

2. Polecenie wyjazdu służbowego ? elementy konieczne, forma itp.

3. Regulacje dotyczące diet

 • wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
 • jak obliczać diety?
 • zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu ? podróż krajowa i zagraniczna,
 • posiłki hotelowe i z kontrahentami a wysokość diety,
 • konsekwencje podatkowe wypłaty diety.

Część 2: 5 października, godzina od 12:00 do 14:00

1. Zwrot kosztów przejazdu

 • wybór środka transportu,
 • podróż samochodem służbowym,
 • podróż służbowa krajowa a prywatny samochód pracownika lub samochód zastępczy
 • ewidencja przebiegu pojazdu ? niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania.

2. Zwrot kosztów noclegu

 • zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej,
 • limity hotelowe w podróży służbowej krajowej,
 • ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej.

3. Zwrot innych udokumentowanych wydatków

 • rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami,
 • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej,
 • inne udokumentowane wydatki.

Część 3: 19 października, godzina od 12:00 do 14:00

1. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków

 • rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez pracownika,
 • paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
 • oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku.

2. Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

3. Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

Część 4: 24 listopada, godzina od 12:00 do 14:00

1. Zmiana miejsca pracy pracownika

 • finansowanie relokacji pracownika i jego rodziny
 • zapewnienie zakwaterowania w miejscu docelowym
 • zwrot kosztów przejazdu pracownika między nowym miejscem pracy a domem
 • skutki związane z wypłatą różnego rodzaju dodatków z tytułu oddelegowania

2. Wydatki w zagranicznej podróży służbowej ? inne aspekty podatkowe

 • obowiązek poboru podatku u źródła (wynajem samochodów, bilety lotnicze itp.)
 • usługi nabywane za granicą ? rozliczenie VAT
 • zakup towarów w trakcie podróży służbowej a zwrot VAT

HARMONOGRAM

11:50 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
12:00 - 14:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

1200 + 23% VAT
koszt udziału

350 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: