Nieruchomości

Operat szacunkowy w praktyce - aktualne regulacje

27 września 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Zasady wyboru rzeczoznawcy majątkowego przez organy administracji publicznej

 • Źródła obowiązku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Zakres uprawnień zawodowych - czy to zawsze musi być rzeczoznawca majątkowy?
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym.
 • Rzeczoznawca majątkowy w sprawach cywilnych.
 • Wycena nieruchomości a prawo zamówień publicznych.
 • Bezstronność rzeczoznawcy majątkowego.

2. Operat szacunkowy

 • Operat szacunkowy a opracowania i ekspertyzy nie stanowiące operatu szacunkowego
 • Wymogi formalne wobec operatu szacunkowego
 • Podstawy merytoryczne wyceny - generalne i szczególne
 • Udostępnianie operatu szacunkowego i wykorzystanie operatu szacunkowego do innego celu niż został sporządzony
 • Aktualność operatu szacunkowego - potwierdzanie aktualności, aneksowanie a aktualizacja i przesłanki utraty ważności operatu szacunkowego

4. Zasady oceny operatu w postępowaniu administracyjnym

 • Stan prawno-faktyczny uwzględniany w ocenie.
 • Ocena formalna dokumentu, ocena wartości dowodowej a zakres oceny merytorycznej.
 • Wiadomości specjalne nie podlegające ocenie przez Urząd.
 • Skutki uznania operatu szacunkowego za dowód niewiarygodny dla organu.
 • Podmioty uprawnione do kwestionowania oceny.
 • Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego.
 • Kontrola sądowo-administracyjna.

5. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.

 • Wystąpienie o ocenę - prawo czy obowiązek organu administracji publicznej?
 • Podstawy formalne i merytoryczne oceny. Stan prawno-faktyczny uwzględniany w ocenie.
 • Zasady oceny.
 • Skutki negatywnej oceny i możliwość jej kwestionowania.
 • Nadzór starostów nad organizacjami zawodowymi.
 • Kontrola sądowa.

6. Kwestionowanie operatu szacunkowego w postępowaniu dyscyplinarnym

 • Podmioty uprawnione do złożenia skargi.
 • Złożenie skargi na rzeczoznawcę majątkowego do Ministra a możliwość wykorzystania operatu szacunkowego w prowadzonym przez Urząd postępowaniu administracyjnym.
 • Zasady prowadzenia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Dwuetapowość postępowania w ramach postępowania administracyjnego ministra. Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego ministra
 • Kontrola sądowo-administracyjna.
 • Skutki orzeczenia kary dyscyplinarnej dla rzeczoznawcy majątkowego, skarżącego i postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji rządowej, od kilkunastu lat zajmuje się problematyką gospodarki nieruchomościami, w szczególności sposobami wyceny nieruchomości i odpowiedzialnością zawodową rzeczoznawców majątkowych, wykładowca akademicki oraz prowadzący szkolenia branżowe z zakresu wyceny nieruchomości i działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Operat szacunkowy w praktyce - aktualne regulacje

27 września 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Zasady wyboru rzeczoznawcy majątkowego przez organy administracji publicznej

 • Źródła obowiązku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Zakres uprawnień zawodowych - czy to zawsze musi być rzeczoznawca majątkowy?
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym.
 • Rzeczoznawca majątkowy w sprawach cywilnych.
 • Wycena nieruchomości a prawo zamówień publicznych.
 • Bezstronność rzeczoznawcy majątkowego.

2. Operat szacunkowy

 • Operat szacunkowy a opracowania i ekspertyzy nie stanowiące operatu szacunkowego
 • Wymogi formalne wobec operatu szacunkowego
 • Podstawy merytoryczne wyceny - generalne i szczególne
 • Udostępnianie operatu szacunkowego i wykorzystanie operatu szacunkowego do innego celu niż został sporządzony
 • Aktualność operatu szacunkowego - potwierdzanie aktualności, aneksowanie a aktualizacja i przesłanki utraty ważności operatu szacunkowego

4. Zasady oceny operatu w postępowaniu administracyjnym

 • Stan prawno-faktyczny uwzględniany w ocenie.
 • Ocena formalna dokumentu, ocena wartości dowodowej a zakres oceny merytorycznej.
 • Wiadomości specjalne nie podlegające ocenie przez Urząd.
 • Skutki uznania operatu szacunkowego za dowód niewiarygodny dla organu.
 • Podmioty uprawnione do kwestionowania oceny.
 • Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego.
 • Kontrola sądowo-administracyjna.

5. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.

 • Wystąpienie o ocenę - prawo czy obowiązek organu administracji publicznej?
 • Podstawy formalne i merytoryczne oceny. Stan prawno-faktyczny uwzględniany w ocenie.
 • Zasady oceny.
 • Skutki negatywnej oceny i możliwość jej kwestionowania.
 • Nadzór starostów nad organizacjami zawodowymi.
 • Kontrola sądowa.

6. Kwestionowanie operatu szacunkowego w postępowaniu dyscyplinarnym

 • Podmioty uprawnione do złożenia skargi.
 • Złożenie skargi na rzeczoznawcę majątkowego do Ministra a możliwość wykorzystania operatu szacunkowego w prowadzonym przez Urząd postępowaniu administracyjnym.
 • Zasady prowadzenia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Dwuetapowość postępowania w ramach postępowania administracyjnego ministra. Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego ministra
 • Kontrola sądowo-administracyjna.
 • Skutki orzeczenia kary dyscyplinarnej dla rzeczoznawcy majątkowego, skarżącego i postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji rządowej, od kilkunastu lat zajmuje się problematyką gospodarki nieruchomościami, w szczególności sposobami wyceny nieruchomości i odpowiedzialnością zawodową rzeczoznawców majątkowych, wykładowca akademicki oraz prowadzący szkolenia branżowe z zakresu wyceny nieruchomości i działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: