Podatki

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe - definicje, wymiar, systemy czasu pracy

15 czerwca 2022 r.

WARSZAWA

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Czas pracy

 • Praca zdalna
 • Definicja czasu pracy z praktycznym omówieniem zagadnienia czasu pracy i podróży służbowych pracownika oraz szkoleń pracowniczych.
 • Pojęcia: pracy zmianowej, pracowników zarządzających, doby i tygodnia oraz praktyczne konsekwencje wynikające z ich zdefiniowania w Kodeksie pracy.
 • Podstawowy system czasu pracy ? wskazanie zmian oraz niezbędnych zapisów w regulaminie pracy, dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy.
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
 • Okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 • Przerwy w pracy.
 • Równoważny system czasu pracy.
 • Zadaniowy czas pracy.
 • System skróconego tygodnia pracy a skrócony czas pracy.
 • Weekendowo-świąteczny czas pracy.
 • Zasady ustalania systemów czasu pracy u pracodawcy, indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Praca w niedzielę lub święto ? sposób rekompensowania pracy w takie dni.
 • Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.
 • Ewidencja czasu pracy.

Urlopy wypoczynkowe.

 • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Sposób udzielanie urlopu wypoczynkowego bieżącego i zaległego.
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie.
 • Urlop w okresie wypowiedzenia.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Anna Telec były sędzia Sądu Okręgowego Wydziału Pracy w Warszawie, założycielka Kancelarii Prawa Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, aplikantów radcowskich, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 07.06.2022

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 07.06.2022

390 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby online

Podatki

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe - definicje, wymiar, systemy czasu pracy

15 czerwca 2022 r.

WARSZAWA

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Czas pracy

 • Praca zdalna
 • Definicja czasu pracy z praktycznym omówieniem zagadnienia czasu pracy i podróży służbowych pracownika oraz szkoleń pracowniczych.
 • Pojęcia: pracy zmianowej, pracowników zarządzających, doby i tygodnia oraz praktyczne konsekwencje wynikające z ich zdefiniowania w Kodeksie pracy.
 • Podstawowy system czasu pracy ? wskazanie zmian oraz niezbędnych zapisów w regulaminie pracy, dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy.
 • Obliczanie wymiaru czasu pracy w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
 • Okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku.
 • Przerwy w pracy.
 • Równoważny system czasu pracy.
 • Zadaniowy czas pracy.
 • System skróconego tygodnia pracy a skrócony czas pracy.
 • Weekendowo-świąteczny czas pracy.
 • Zasady ustalania systemów czasu pracy u pracodawcy, indywidualny rozkład czasu pracy.
 • Praca w niedzielę lub święto ? sposób rekompensowania pracy w takie dni.
 • Praca w godzinach nadliczbowych.
 • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub czas wolny.
 • Ewidencja czasu pracy.

Urlopy wypoczynkowe.

 • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • Sposób udzielanie urlopu wypoczynkowego bieżącego i zaległego.
 • Zasady udzielania urlopu na żądanie.
 • Urlop w okresie wypowiedzenia.

Wszystkie zagadnienia zostaną omówione na praktycznych przykładach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego.


HARMONOGRAM

10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:30 Lunch
14:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Anna Telec były sędzia Sądu Okręgowego Wydziału Pracy w Warszawie, założycielka Kancelarii Prawa Pracy. Doświadczony wykładowca prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień i problemów związanych z czasem pracy. Prowadziła szkolenia sędziów, asystentów, aplikantów sądowych, aplikantów radcowskich, pracowników działów personalnych i HR. Była także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 07.06.2022

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 07.06.2022

390 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby online


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: