Podatki

Duże zmiany od stycznia 2022 r. w podatku VAT- Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład.

11 stycznia 2022 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Faktura ustrukturyzowana

Charakterystyka nowego rozwiązania:

 • istota KSeF,
 • funkcjonalność systemu KSeF,
 • od kiedy?
 • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
 • oprogramowanie MF, czy “z rynku”?
 • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

Faktura ustrukturyzowana:

 • sposób wystawiania,
 • sposób przesyłania do nabywcy,
 • zakres danych na fakturze “ustrukturyzowanej”,
 • korygowanie “ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
 • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury “ustrukturyzowanej”,
 • archiwizacja i przechowywanie “ustrukturyzowanych” faktur,
 • faktury “ustrukturyzowane” w JPK

“Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Pozostałe zmiany dotyczące faktur:

 • mniej danych na FV zaliczkowej,
 • wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
 • poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
 • zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Zmiany w VAT wprowadzane tzw. “Nowym Ładem”.

Możliwość zakładania grupy VAT:

 • czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
 • istota rozwiązania,
 • grupa VAT jako podatnik VAT:
  • przesłanki,
  • co zawrzeć w umowie,
  • obowiązki przedstawiciela Grupy,
  • rejestracja Grupy jako podatnika,
  • moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
  • status VAT UE dla całej Grupy,
  • moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,
 • rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
 • rozliczenia wewnątrz Grupy,
 • raportowanie JPK przez Grupę VAT,
 • nadwyżki VATu naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
 • nadwyżka VATu naliczonego wygenerowana przez Grupę - który podmiot otrzymuje?
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
 • o zawiera ewidencja?
 • organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
 • proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.

Nowa struktura JPK

 • Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.

TAX-FREE - zmiany które weszły w życie 1 lipca 2021 roku oraz planowane zmiany na styczeń 2022 roku

 • Nowe zasady dotyczące procedury Tax Free
 • Elektroniczny obiegu dokumentów w ramach procedury
 • Elektroniczne potwierdzania wywozu towarów od 1 stycznia 2022 r.
 • Możliwość rejestracji w systemie od lipca 2021 r.

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje wydane w 2021 r.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Duże zmiany od stycznia 2022 r. w podatku VAT- Krajowy System e-faktur, Nowa struktura JPK, TAX FREE, Nowy Ład.

11 stycznia 2022 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Faktura ustrukturyzowana

Charakterystyka nowego rozwiązania:

 • istota KSeF,
 • funkcjonalność systemu KSeF,
 • od kiedy?
 • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
 • oprogramowanie MF, czy “z rynku”?
 • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?

KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?

Faktura ustrukturyzowana:

 • sposób wystawiania,
 • sposób przesyłania do nabywcy,
 • zakres danych na fakturze “ustrukturyzowanej”,
 • korygowanie “ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
 • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury “ustrukturyzowanej”,
 • archiwizacja i przechowywanie “ustrukturyzowanych” faktur,
 • faktury “ustrukturyzowane” w JPK

“Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

Pozostałe zmiany dotyczące faktur:

 • mniej danych na FV zaliczkowej,
 • wydłużenie możliwości wystawiania FV przed terminem,
 • poluzowanie wymogów dot. oznaczania duplikatów faktur,
 • zmiana zasad dotyczących wystawiania faktur korygujących.

Zmiany w VAT wprowadzane tzw. “Nowym Ładem”.

Możliwość zakładania grupy VAT:

 • czym jest Grupa VAT oraz jej przedstawiciel?
 • istota rozwiązania,
 • grupa VAT jako podatnik VAT:
  • przesłanki,
  • co zawrzeć w umowie,
  • obowiązki przedstawiciela Grupy,
  • rejestracja Grupy jako podatnika,
  • moment uzyskania statusu podatnika VAT przez Grupę,
  • status VAT UE dla całej Grupy,
  • moment utraty statusu podatnika VAT przez Grupę,
 • rozliczenia Grupy z innymi podmiotami,
 • rozliczenia wewnątrz Grupy,
 • raportowanie JPK przez Grupę VAT,
 • nadwyżki VATu naliczonego członków Grupy powstałe przed jej utworzeniem,
 • nadwyżka VATu naliczonego wygenerowana przez Grupę - który podmiot otrzymuje?
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów tworzących Grupę VAT,
 • o zawiera ewidencja?
 • organ podatkowy właściwy dla Grupy VAT,
 • proporcja roczna w przypadku Grupy VAT.

Nowa struktura JPK

 • Likwidacja niektórych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Wprowadzenie nowych oznaczeń w strukturze JPK.
 • Nowy sposób raportowania ulgi na złe długi.

TAX-FREE - zmiany które weszły w życie 1 lipca 2021 roku oraz planowane zmiany na styczeń 2022 roku

 • Nowe zasady dotyczące procedury Tax Free
 • Elektroniczny obiegu dokumentów w ramach procedury
 • Elektroniczne potwierdzania wywozu towarów od 1 stycznia 2022 r.
 • Możliwość rejestracji w systemie od lipca 2021 r.

Najważniejsze orzeczenia i interpretacje wydane w 2021 r.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych ? Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.


CENA SZKOLENIA

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: