Podatki

KURS ONLINE Kompendium środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- ujęcie podatkowe.

8- 21 X, 3- 16 XI, 13 XII

Online

Cena szkolenia:
2500 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Oferujemy Państwu składający się z 5 spotkań kurs w zakresie podatkowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Proponowane na rynku szkolenia w tym temacie zwykle trwają jeden dzień i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. Tymczasem nasz kurs zbudowany z pięciu modułów, z których każdy trwa 2 godziny zegarowe i dotyczy pojedynczego tematu związanego z amortyzacją na gruncie podatków dochodowych. Zapisując się na nasz kurs, uczestnik sam może wybrać w których częściach szkolenia będzie uczestniczył. Możesz skorzystać ze wszystkich modułów, albo wziąć udział tylko w kilku z nich. W ten sposób sam buduje swoją ścieżkę szkolenia i dostosowuje ją do swoich potrzeb i zainteresowań. Co więcej, w trakcie szkolenia na bieżąco za pośrednictwem czatu można zadawać pytania prowadzącemu. Zapisując się na kurs poznajesz daty wszystkich szkoleń i możesz dostosować do nich swój kalendarz. Wszystkie sesje są nagrywane i udostępniane online przez 60 dni licząc od dnia szkolenia. Jeżeli więc nie będziesz mógł uczestniczyć w jednej części, albo chcesz ponownie odtworzyć szkolenie lub jego fragment, to przez 60 dni możesz to zrobić. Zapisując się na nasz kurs uiszczasz jednorazową opłatę, a w cenie dostajesz dostęp do wszystkich 5 części i sam decydujesz, w których wziąć udział. Poniżej znajdziesz program naszego kursu z podziałem na poszczególne moduły łącznie z terminami.
8 października

Część 1 - Pojęcie środków trwałych w ustawach o podatkach dochodowych

 • definicja środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej na gruncie ustaw o podatkach dochodowych
 • wyłączenia z ww. definicji, w tym planowane nowe wyłączenia dla nieruchomości mieszkalnych od 1.01.2022 r.
 • rodzaje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • obowiązek ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji
 • moment przyjęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania
 • termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej

21 października

Część 2 - Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • ustalenie ceny nabycia - które wydatki związane z nabyciem powiększają wartość początkową
 • koszt wytworzenia - elementy składowe
 • odsetki, różnice kursowe, wynagrodzenie pracowników jako elementy wartości początkowej
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane aportem oraz w darowiźnie
 • zmiana kwalifikacji składnika majątku na środek trwały
 • inwestycje w obcych środkach trwałych
 • zaniechanie inwestycji w środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a koszty uzyskania przychodu
 • dotacja do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a wartość początkowa

3 listopada

Część 3 - Ustalenie stawki amortyzacyjnej

 • wykaz stawek amortyzacyjnych oraz KŚT
 • metody amortyzacji podatkowej
 • zastosowanie współczynników podwyższających i zmniejszających stawkę amortyzacji
 • indywidualne stawki amortyzacyjne
 • rozliczenie w kosztach składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
 • zmiany w zakresie możliwości podwyższania i obniżania stawki amortyzacji, a także uznania środka trwałego za używany od 1.01.2021 r.
 • ulga na inwestycje oraz jednorazowa amortyzacja dla nowych i małych podatników

16 listopada

Część 4 - nakłady ponoszone w trakcie używania, likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • remont - definicja, przykłady wydatków na remont środka trwałego
 • ulepszenie - definicja, skutki podatkowe, przykłady wydatków na ulepszenie
 • remont i ulepszenie a inwestycja w obcym środku trwałym
 • sprzedaż i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

13 grudnia

Część 5 - podatkowe rozliczenie umów leasingu

 • definicja i klasyfikacja umów leasingowych na gruncie podatków dochodowych
 • leasing w przepisach ustawy o VAT
 • opłata wstępna i manipulacyjna w leasingu - sposób rozliczenia podatkowego
 • podatkowe ujęcie części kapitałowej i odsetkowej raty leasingowej
 • leasing i najem samochodów a rozliczenie podatkowe (ujęcie w kosztach raty leasingowej dla poszczególnych rodzajów pojazdów)
11:50 - 12:00 Logowanie
12:00 - 14:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

2500 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module

Podatki

KURS ONLINE Kompendium środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- ujęcie podatkowe.

8- 21 X, 3- 16 XI, 13 XII

Online

CEL SZKOLENIA

Oferujemy Państwu składający się z 5 spotkań kurs w zakresie podatkowego ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Proponowane na rynku szkolenia w tym temacie zwykle trwają jeden dzień i obejmują bardzo dużo zagadnień, z których żadne nie jest omawiane wystarczająco szczegółowo. Tymczasem nasz kurs zbudowany z pięciu modułów, z których każdy trwa 2 godziny zegarowe i dotyczy pojedynczego tematu związanego z amortyzacją na gruncie podatków dochodowych. Zapisując się na nasz kurs, uczestnik sam może wybrać w których częściach szkolenia będzie uczestniczył. Możesz skorzystać ze wszystkich modułów, albo wziąć udział tylko w kilku z nich. W ten sposób sam buduje swoją ścieżkę szkolenia i dostosowuje ją do swoich potrzeb i zainteresowań. Co więcej, w trakcie szkolenia na bieżąco za pośrednictwem czatu można zadawać pytania prowadzącemu. Zapisując się na kurs poznajesz daty wszystkich szkoleń i możesz dostosować do nich swój kalendarz. Wszystkie sesje są nagrywane i udostępniane online przez 60 dni licząc od dnia szkolenia. Jeżeli więc nie będziesz mógł uczestniczyć w jednej części, albo chcesz ponownie odtworzyć szkolenie lub jego fragment, to przez 60 dni możesz to zrobić. Zapisując się na nasz kurs uiszczasz jednorazową opłatę, a w cenie dostajesz dostęp do wszystkich 5 części i sam decydujesz, w których wziąć udział. Poniżej znajdziesz program naszego kursu z podziałem na poszczególne moduły łącznie z terminami.

PROGRAM

8 października

Część 1 - Pojęcie środków trwałych w ustawach o podatkach dochodowych

 • definicja środka trwałego oraz wartości niematerialnej i prawnej na gruncie ustaw o podatkach dochodowych
 • wyłączenia z ww. definicji, w tym planowane nowe wyłączenia dla nieruchomości mieszkalnych od 1.01.2022 r.
 • rodzaje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • obowiązek ujęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ewidencji
 • moment przyjęcia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania
 • termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej

21 października

Część 2 - Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • ustalenie ceny nabycia - które wydatki związane z nabyciem powiększają wartość początkową
 • koszt wytworzenia - elementy składowe
 • odsetki, różnice kursowe, wynagrodzenie pracowników jako elementy wartości początkowej
 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane aportem oraz w darowiźnie
 • zmiana kwalifikacji składnika majątku na środek trwały
 • inwestycje w obcych środkach trwałych
 • zaniechanie inwestycji w środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a koszty uzyskania przychodu
 • dotacja do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a wartość początkowa

3 listopada

Część 3 - Ustalenie stawki amortyzacyjnej

 • wykaz stawek amortyzacyjnych oraz KŚT
 • metody amortyzacji podatkowej
 • zastosowanie współczynników podwyższających i zmniejszających stawkę amortyzacji
 • indywidualne stawki amortyzacyjne
 • rozliczenie w kosztach składników majątkowych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
 • zmiany w zakresie możliwości podwyższania i obniżania stawki amortyzacji, a także uznania środka trwałego za używany od 1.01.2021 r.
 • ulga na inwestycje oraz jednorazowa amortyzacja dla nowych i małych podatników

16 listopada

Część 4 - nakłady ponoszone w trakcie używania, likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • remont - definicja, przykłady wydatków na remont środka trwałego
 • ulepszenie - definicja, skutki podatkowe, przykłady wydatków na ulepszenie
 • remont i ulepszenie a inwestycja w obcym środku trwałym
 • sprzedaż i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym

13 grudnia

Część 5 - podatkowe rozliczenie umów leasingu

 • definicja i klasyfikacja umów leasingowych na gruncie podatków dochodowych
 • leasing w przepisach ustawy o VAT
 • opłata wstępna i manipulacyjna w leasingu - sposób rozliczenia podatkowego
 • podatkowe ujęcie części kapitałowej i odsetkowej raty leasingowej
 • leasing i najem samochodów a rozliczenie podatkowe (ujęcie w kosztach raty leasingowej dla poszczególnych rodzajów pojazdów)

HARMONOGRAM

11:50 - 12:00 Logowanie
12:00 - 14:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

2500 + 23% VAT
koszt udziału

750 + 23% VAT
koszt udziału w jednym module


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: