Formularz zgłoszeniowy

KURS ONLINE Kompendium środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- ujęcie podatkowe.

8- 21 X, 3- 16 XI, 13 XII Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.