Ochrona środowiska

Praktyczne kompendium wiedzy dla wytwórców odpadów -najnowsze obowiązki wprowadzone zmianą ustawy z dnia 11 lipca 2021 r.

20 - 21 października 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
1170 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu praktycznych aspektów gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie. Każdy podmiot wytwarzający odpady jest odpowiedzialny za właściwe postępowanie z nimi od momentu ich wytworzenia przez magazynowanie do przekazania uprawnionemu podmiotowi. Wpis do bazy BDO oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej stanowią podstawowe narzędzia kontroli prowadzonej działalności każdej Firmy. Najnowsze zmiany w ustawie z dnia 11 lipca 2021 r. narzucają kolejne wymagania dla przedsiębiorstw, a ich brak realizacji skutkuje bardzo wysokimi karami nawet do miliona złotych lub wstrzymania działalności.

CELE SZKOLENIA
 • najnowsze zmiany ustawy o odpadach, a praktyka przedsiębiorców
 • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady,
 • właściwe gospodarowanie odpadami (decyzje, kodowanie, magazynowanie)
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
 • jak przygotować się do kontroli
 • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych
 • liczne ćwiczenia, case study i przykłady dobrych praktyk
 • indywidulane podejście do każdego Uczestnika szkolenia

 • ADRESACI SZKOLENIA
 • Pracownicy przedsiębiorstw podlegających pod wpis do baz BDO
 • Pracownicy pracujący w bazie BDO
 • Pracownicy magazynów
 • Właściciele Firm zarówno produkcyjnych, jak i usługowych
 • Biura Księgowe obsługujące Przedsiębiorców


 • Dzień 1

  1.Najnowsze ustawodawstwo w zakresie gospodarowania odpadami:

  • Obowiązujące przepisy prawne wraz z najnowszymi wymaganiami
  • Zmiany w gospodarowaniu odpadami, jak przygotować do nich przedsiębiorstwo

  2.Podstawowe pojęcia związane z odpadami.

  3.Podmioty w obrocie odpadami - posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami

  4.Umowy serwisowe, umowy najmu, a wytwórcy odpadów (przykłady możliwych zapisów).

  5.Klasyfikacja odpadów

  • Katalog odpadów
  • Zasady klasyfikacji odpadów
  • Przykłady klasyfikacji odpadów, praktyczne ćwiczenia

  6.Odpowiedzialność związana z gospodarowaniem odpadami

  • Przenoszenie odpowiedzialności wraz z przekazywanymi odpadami
  • Zwiększona odpowiedzialność za odpady niebezpieczne dla wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.

  7.Odpady komunalne, jak realizować obwiązki wytwórców w tym zakresie

  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie
  • Umowy/deklaracje
  • Selektywna zbiórka

  8.Magazynowanie odpadów, dobre praktyki w Zakładach

  • Obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach
  • Szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu dotyczącym magazynowania odpadów
  • Przykłady właściwego magazynowania odpadów, schematy postępowania
  • Najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 11 lipca 2021 r.

  9.Transport odpadów - szczegółowe wymagania

  10.Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

  • Zmiany ustawy o odpadach - zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z 11 lipca 2019 r.
  • Operat p.poż., zabezpieczenie roszczeń, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, monitoring miejsc magazynowania odpadów, rozporządzenia szczegółowe

  Dzień 2

  1.Rejestr BDO

  • Podmioty zobowiązane do wpisu do Rejestry
  • Rejestr BDO - praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie gospodarowania odpadami oraz podmiotów prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
  • Numer BDO - umieszczanie na dokumentach
  • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO od 2020 r.
  • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
  • Nowe podmioty podlegające pod obowiązki uzyskania wpisu do BDO

  2.BDO - ewidencja odpadów i sprawozdawczość

  • Tworzenie KPO
  • Prowadzenie KEO
  • Składanie sprawozdań poprzez bazę BDO
  • Korekty sprawozdań
  • Praktyczne ćwiczenia z ewidencji i sprawozdawczości odpadowej

  3.Kompleksowa ewidencja i sprawozdawczość odpadowa zarówno w bazie BDO, jak i w formie papierowej za lata ubiegłe

  4.Funkcjonowanie bazy BDO

  • Plany połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT
  • Najnowsze zmiany w funkcjonalności
  • Korygowanie w bazie BDO
  • Błędy i ich naprawa w bazie BDO (studium przypadków)

  5.Kontrola działalności związana z odpadami - jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli WIOŚ (case study)

  6.Kary administracyjne z zakresu gospodarowania odpadami

  7.Ćwiczenie praktyki właściwego gospodarowania odpadami w Zakładzie - studium przypadków

  8.Pytania i odpowiedzi

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.

  Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zawodowo zajmuje się prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej, ewidencją odpadów, przygotowywaniem dokumentacji związanej z uzyskiwaniem zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, reprezentowaniem podmiotu podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony.

  Zarejestruj się ON-LINE

  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

  Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

  Cennik szkolenia

  1170 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  1100 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

  Ochrona środowiska

  Praktyczne kompendium wiedzy dla wytwórców odpadów -najnowsze obowiązki wprowadzone zmianą ustawy z dnia 11 lipca 2021 r.

  20 - 21 października 2021 r.

  Online

  CEL SZKOLENIA

  Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu praktycznych aspektów gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie. Każdy podmiot wytwarzający odpady jest odpowiedzialny za właściwe postępowanie z nimi od momentu ich wytworzenia przez magazynowanie do przekazania uprawnionemu podmiotowi. Wpis do bazy BDO oraz prawidłowe prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości odpadowej stanowią podstawowe narzędzia kontroli prowadzonej działalności każdej Firmy. Najnowsze zmiany w ustawie z dnia 11 lipca 2021 r. narzucają kolejne wymagania dla przedsiębiorstw, a ich brak realizacji skutkuje bardzo wysokimi karami nawet do miliona złotych lub wstrzymania działalności.

  CELE SZKOLENIA
 • najnowsze zmiany ustawy o odpadach, a praktyka przedsiębiorców
 • uzupełnienie wiedzy w zakresie odpowiedzialności w gospodarowaniu odpadami wytwórców, transportujących i przejmujących odpady,
 • właściwe gospodarowanie odpadami (decyzje, kodowanie, magazynowanie)
 • rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie obsługi bazy BDO i prowadzenia sprawozdawczości w bazie BDO,
 • jak przygotować się do kontroli
 • wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie pomocy w sytuacjach problematycznych
 • liczne ćwiczenia, case study i przykłady dobrych praktyk
 • indywidulane podejście do każdego Uczestnika szkolenia

 • ADRESACI SZKOLENIA
 • Pracownicy przedsiębiorstw podlegających pod wpis do baz BDO
 • Pracownicy pracujący w bazie BDO
 • Pracownicy magazynów
 • Właściciele Firm zarówno produkcyjnych, jak i usługowych
 • Biura Księgowe obsługujące Przedsiębiorców • PROGRAM

  Dzień 1

  1.Najnowsze ustawodawstwo w zakresie gospodarowania odpadami:

  • Obowiązujące przepisy prawne wraz z najnowszymi wymaganiami
  • Zmiany w gospodarowaniu odpadami, jak przygotować do nich przedsiębiorstwo

  2.Podstawowe pojęcia związane z odpadami.

  3.Podmioty w obrocie odpadami - posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami

  4.Umowy serwisowe, umowy najmu, a wytwórcy odpadów (przykłady możliwych zapisów).

  5.Klasyfikacja odpadów

  • Katalog odpadów
  • Zasady klasyfikacji odpadów
  • Przykłady klasyfikacji odpadów, praktyczne ćwiczenia

  6.Odpowiedzialność związana z gospodarowaniem odpadami

  • Przenoszenie odpowiedzialności wraz z przekazywanymi odpadami
  • Zwiększona odpowiedzialność za odpady niebezpieczne dla wytwórców odpadów, najnowsze zmiany ustawy z lipca 2019 r.

  7.Odpady komunalne, jak realizować obwiązki wytwórców w tym zakresie

  • Regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie
  • Umowy/deklaracje
  • Selektywna zbiórka

  8.Magazynowanie odpadów, dobre praktyki w Zakładach

  • Obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach
  • Szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu dotyczącym magazynowania odpadów
  • Przykłady właściwego magazynowania odpadów, schematy postępowania
  • Najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 11 lipca 2021 r.

  9.Transport odpadów - szczegółowe wymagania

  10.Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów

  • Zmiany ustawy o odpadach - zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, najnowsze zmiany z ustawy z 11 lipca 2019 r.
  • Operat p.poż., zabezpieczenie roszczeń, zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności, monitoring miejsc magazynowania odpadów, rozporządzenia szczegółowe

  Dzień 2

  1.Rejestr BDO

  • Podmioty zobowiązane do wpisu do Rejestry
  • Rejestr BDO - praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie gospodarowania odpadami oraz podmiotów prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
  • Numer BDO - umieszczanie na dokumentach
  • Ewidencja i sprawozdawczość w BDO od 2020 r.
  • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty
  • Nowe podmioty podlegające pod obowiązki uzyskania wpisu do BDO

  2.BDO - ewidencja odpadów i sprawozdawczość

  • Tworzenie KPO
  • Prowadzenie KEO
  • Składanie sprawozdań poprzez bazę BDO
  • Korekty sprawozdań
  • Praktyczne ćwiczenia z ewidencji i sprawozdawczości odpadowej

  3.Kompleksowa ewidencja i sprawozdawczość odpadowa zarówno w bazie BDO, jak i w formie papierowej za lata ubiegłe

  4.Funkcjonowanie bazy BDO

  • Plany połączenia bazy BDO z jednolitym plikiem kontrolnym VAT
  • Najnowsze zmiany w funkcjonalności
  • Korygowanie w bazie BDO
  • Błędy i ich naprawa w bazie BDO (studium przypadków)

  5.Kontrola działalności związana z odpadami - jak przygotować przedsiębiorstwo do kontroli WIOŚ (case study)

  6.Kary administracyjne z zakresu gospodarowania odpadami

  7.Ćwiczenie praktyki właściwego gospodarowania odpadami w Zakładzie - studium przypadków

  8.Pytania i odpowiedzi


  HARMONOGRAM

  08:45 - 09:00 Logowanie
  09:00 - 10:30 Szkolenie
  10:30 - 10:45 Przerwa
  10:45 - 12:30 Szkolenie
  12:30 - 13:00 Przerwa
  13:00 - 15:00 Szkolenie

  PRELEGENCI

  Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.

  Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce ochrony środowiska i gospodarowania odpadami. Posiada certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego, zawodowo zajmuje się prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej, ewidencją odpadów, przygotowywaniem dokumentacji związanej z uzyskiwaniem zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami, reprezentowaniem podmiotu podczas kontroli organów państwowych i audytów trzeciej strony.


  CENA SZKOLENIA

  1170 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby

  1100 + 23% VAT
  koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

  W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


  Zarejestruj się ON-LINE
  lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: