Podatki

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- ujęcie podatkowe po zmianach w 2021r.

2 marca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Pojęcie środków trwałych w ustawach o podatkach dochodowych - rodzaje ŚT i WNiP

2. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ustalenie ceny nabycia - które wydatki związane z nabyciem powiększają wartość początkową

 • Koszt wytworzenia
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane aportem
 • Zmiana kwalifikacji składnika majątku na środek trwały
 • Inwestycje w obcych środkach trwałych
 • Zaniechanie inwestycji w środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a koszty uzyskania przychodu

3. Przyjęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania

4. Ustalenie właściwego symbolu KŚT

5. Ustalenie stawki amortyzacyjnej - w tym zmiany w zakresie możliwości podwyższania i obniżania stawki amortyzacji, a także uznania środka trwałego za używany od 1.01.2021 r.

6. Termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej

7. Zmiana ustawowego okresu amortyzacji - skrócenie lub wydłużenie okresu amortyzacji

8. Dotacja do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a wartość początkowa

9. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:

 • Remont - definicja, przykłady wydatków na remont
 • Ulepszenie - definicja, skutki podatkowe, przykłady wydatków na ulepszenie
 • Nakłady na obcy środek trwały

10. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- ujęcie podatkowe po zmianach w 2021r.

2 marca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Pojęcie środków trwałych w ustawach o podatkach dochodowych - rodzaje ŚT i WNiP

2. Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Ustalenie ceny nabycia - które wydatki związane z nabyciem powiększają wartość początkową

 • Koszt wytworzenia
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane aportem
 • Zmiana kwalifikacji składnika majątku na środek trwały
 • Inwestycje w obcych środkach trwałych
 • Zaniechanie inwestycji w środek trwały lub wartość niematerialną i prawną a koszty uzyskania przychodu

3. Przyjęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania

4. Ustalenie właściwego symbolu KŚT

5. Ustalenie stawki amortyzacyjnej - w tym zmiany w zakresie możliwości podwyższania i obniżania stawki amortyzacji, a także uznania środka trwałego za używany od 1.01.2021 r.

6. Termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej

7. Zmiana ustawowego okresu amortyzacji - skrócenie lub wydłużenie okresu amortyzacji

8. Dotacja do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a wartość początkowa

9. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:

 • Remont - definicja, przykłady wydatków na remont
 • Ulepszenie - definicja, skutki podatkowe, przykłady wydatków na ulepszenie
 • Nakłady na obcy środek trwały

10. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: