Formularz zgłoszeniowy

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- ujęcie podatkowe po zmianach w 2021r.

2 marca 2021 r. Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.