Podatki

KASA REJESTRUJĄCA W FIRMIE 2020/2021- kasy online, wirtualne i starego typu- wady i zalety, e-paragon, faktura do paragonu, paragony fiskalne w JPK.

15 marca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas fiskalnych

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej:

 • podmioty i branże zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 • podmioty zobowiązane do stosowania kasy od pierwszej złotówki
 • sprzedaż internetowa a kasa fiskalna
 • sprzedaż środków trwałych w firmie
 • sprzedaż na rzecz własnych pracowników a kasa

Kasa fiskalna w firmie:

 • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
 • zapis danych na kasie
 • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
 • przeglądy techniczne kas fiskalnych
 • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
 • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

Kasy z elektronicznym zapisem danych, kasy on-line, kasy wirtualne:

 • możliwość stosowania kas tradycyjnych
 • obowiązek stosowania kas on-line
 • możliwość stosowania kas wirtualnych od kiedy i dla kogo
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas tradycyjnych
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas on-line
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas wirtualnych
 • obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas on-line
 • zwrot ulgi za zakup kas on-line

Dokumentowanie sprzedaży, wystawianie paragonów z NIP:

 • faktura, rachunek, paragon, e - paragon
 • obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu
 • faktura wystawiana do paragonu
 • kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury
 • faktury na żądanie a paragon

Nazwa towaru lub usługi oraz stawki podatku VAT na kasie:

 • nazwa produktu na paragonie
 • możliwość grupowania produktów
 • stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych (kompleksowych)
 • przypisanie stawek podatku VAT na kasie
 • nowa matryca stawek podatku VAT

Zaliczki i korekty na kasie fiskalnej:

 • zasady ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej
 • ewidencja zwrotów i reklamacji
 • korygowanie błędów i pomyłek

Problemy praktyczne związane z użytkowaniem kas:

 • awaria kasy rejestrującej.
 • zmiana miejsca używania kasy rejestrującej.
 • zakończenie pracy kasy rejestrującej.
 • konieczność wymiany modułu fiskalnego.
 • utrata kasy w wyniku kradzieży.
 • ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji:
  • zwrot towaru z paragonem
  • zwrot towaru bez paragonu
  • brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanie paragonu
  • zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru
  • zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura
  • udzielenie rabatu po transakcyjnego
  • oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży
  • omyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie - brak paragonu
  • brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie

Prezentacja paragonów fiskalnych w JPK.

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

KASA REJESTRUJĄCA W FIRMIE 2020/2021- kasy online, wirtualne i starego typu- wady i zalety, e-paragon, faktura do paragonu, paragony fiskalne w JPK.

15 marca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Przepisy normujące zagadnienia dotyczące kas fiskalnych

Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej:

 • podmioty i branże zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej
 • podmioty zobowiązane do stosowania kasy od pierwszej złotówki
 • sprzedaż internetowa a kasa fiskalna
 • sprzedaż środków trwałych w firmie
 • sprzedaż na rzecz własnych pracowników a kasa

Kasa fiskalna w firmie:

 • kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne
 • zapis danych na kasie
 • ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych
 • przeglądy techniczne kas fiskalnych
 • obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych
 • obowiązki pracownika obsługującego kasę fiskalną

Kasy z elektronicznym zapisem danych, kasy on-line, kasy wirtualne:

 • możliwość stosowania kas tradycyjnych
 • obowiązek stosowania kas on-line
 • możliwość stosowania kas wirtualnych od kiedy i dla kogo
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas tradycyjnych
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas on-line
 • zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas wirtualnych
 • obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas on-line
 • zwrot ulgi za zakup kas on-line

Dokumentowanie sprzedaży, wystawianie paragonów z NIP:

 • faktura, rachunek, paragon, e - paragon
 • obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu
 • faktura wystawiana do paragonu
 • kiedy nie ma obowiązku wystawienia faktury
 • faktury na żądanie a paragon

Nazwa towaru lub usługi oraz stawki podatku VAT na kasie:

 • nazwa produktu na paragonie
 • możliwość grupowania produktów
 • stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych (kompleksowych)
 • przypisanie stawek podatku VAT na kasie
 • nowa matryca stawek podatku VAT

Zaliczki i korekty na kasie fiskalnej:

 • zasady ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej
 • ewidencja zwrotów i reklamacji
 • korygowanie błędów i pomyłek

Problemy praktyczne związane z użytkowaniem kas:

 • awaria kasy rejestrującej.
 • zmiana miejsca używania kasy rejestrującej.
 • zakończenie pracy kasy rejestrującej.
 • konieczność wymiany modułu fiskalnego.
 • utrata kasy w wyniku kradzieży.
 • ewidencja zwrotów i uznanych reklamacji:
  • zwrot towaru z paragonem
  • zwrot towaru bez paragonu
  • brak odbioru towaru przez klienta (np. sprzedaż za pobraniem) i anulowanie paragonu
  • zwrot towaru z paragonem/innym dokumentem, ale bez podpisu nabywcy na protokole zwrotu towaru
  • zwrot towaru lub przyznanie rabatu, w sytuacji kiedy do paragonu została wystawiona faktura
  • udzielenie rabatu po transakcyjnego
  • oczywista pomyłka stwierdzona w momencie sprzedaży
  • omyłka co do ceny, ilości, nazwy, stawki VAT stwierdzona po dłuższym czasie - brak paragonu
  • brak zaewidencjonowania sprzedaży na kasie/zrobienie tego po terminie

Prezentacja paragonów fiskalnych w JPK.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: