Podatki

Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT w 2021r.

8 marca 2021 r.

Online

Cena szkolenia:
199 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Świadczenie usług krajowych

1. Świadczenie usług na terytorium kraju jak- przedmiot opodatkowania VAT

2. Odpłatność świadczenia usług

3. Definicja usługi

4. Usługi świadczone nieodpłatnie zrównane z usługami odpłatnymi

5. Podstawa opodatkowania usługi, w tym:

 • Korekta obrotu fakturowego
 • Korekta obrotu paragonowego
 • Dotacje

6. Miejsce opodatkowania usługi

7. Moment powstania obowiązku podatkowego- usługi

8. Refakturowanie usług w świetle dyrektywy UE oraz polskiej ustawy - VAT

9. Wysokość opodatkowania - stawki i zwolnienia, w tym:

 • Stawki przejściowe - 23 i 8% - przedłużenie ich stosowania
 • nowa matryca stawek VAT ma być stosowana od 1 kwietnia 2020 r. (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)

10. Zasady prawidłowego- rozliczania usług - wybrane przykłady

 • Usługi transportowe, spedycyjne i związane z transportem
 • Usługi budowlane i inne usługi związane z nieruchomościami ( wyrok TSWE w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.)).
 • Usługi wykonywane na ruchomym majątku zleceniodawcy
 • Usługi zakupu licencji i praw autorskich
 • Usługi reklamowe
 • Usługi doradcze, inżynierskie i wykonywania analiz
 • Usługi wynajmu, dzierżawy i pokrewne
 • Refaktura usługi szkoleniowej

11. Zasady rozliczania eksportu usług , w szczególności:

 • Weryfikacja statusu odbiorcy
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Dokumentacja

II. Import usług

1. Definicja importu usług

2. Usługi świadczone przez oddziały zagranicznych firm nie stanowiące importu

3. Podatnik zobowiązany d- rozliczenia podatku VAT z tytułu importowanej usługi

4. Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

5. Miejsce opodatkowania importowanych usług

 • Usługi na rzeczowym majątku ruchomym nabyte w UE i poza UE Usługa pośrednictwa na rzecz kontrahenta z UE i z poza UE
 • Usługi dostarczania informacji
 • Usługi inżynierów, w tym związane z nieruchomościami
 • Usługi agencyjne
 • Usługi budowy stoisk wystawienniczych na terenie targów
 • Usługi organizowania targów
 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi księgowe
 • Usługi przetwarzania danych
 • Usługi remontowo-budowlane
 • Transport towarów pomiędzy państwami UE
 • Usługa międzynarodowego transportu towarów
 • Transport towarów poza terytorium UE
 • Usługi niematerialne
 • Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze - w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia usług świadczonych na rzecz konsumentów z UE

6. Rozporządzenie wykonawcze UE

7. Podstawa opodatkowania importu usług

8. Zaliczka w imporcie usług

9. Przypadki kiedy import usług nie podlega opodatkowaniu

10. Zasady dokumentowania, ewidencjonowania i wykazywania w deklaracji podatku z tytułu importu usług,

11. Skutki prawno- podatkowe nieopodatkowania importu usług

III. Zagadnienia wspólne

1. Przeliczanie podstaw opodatkowania wyrażonych i denominowanych w walucie obcej

2. Podatek naliczony

 • Definicja
 • Podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należnego od importu usług
 • Terminy odliczenia podatku naliczonego
 • Katalog wyłączeń
 • Odliczenie proporcjonalne i korekta
 • Prewskaźnik - czy przedsiębiorstwa mają obowiązek g- stosować

3. Rejestracja VAT UE - w tym przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT UE

4. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT w 2021r.

8 marca 2021 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Świadczenie usług krajowych

1. Świadczenie usług na terytorium kraju jak- przedmiot opodatkowania VAT

2. Odpłatność świadczenia usług

3. Definicja usługi

4. Usługi świadczone nieodpłatnie zrównane z usługami odpłatnymi

5. Podstawa opodatkowania usługi, w tym:

 • Korekta obrotu fakturowego
 • Korekta obrotu paragonowego
 • Dotacje

6. Miejsce opodatkowania usługi

7. Moment powstania obowiązku podatkowego- usługi

8. Refakturowanie usług w świetle dyrektywy UE oraz polskiej ustawy - VAT

9. Wysokość opodatkowania - stawki i zwolnienia, w tym:

 • Stawki przejściowe - 23 i 8% - przedłużenie ich stosowania
 • nowa matryca stawek VAT ma być stosowana od 1 kwietnia 2020 r. (przepisy przejściowe, wiążąca informacja stawkowa)

10. Zasady prawidłowego- rozliczania usług - wybrane przykłady

 • Usługi transportowe, spedycyjne i związane z transportem
 • Usługi budowlane i inne usługi związane z nieruchomościami ( wyrok TSWE w sprawie C-224/18 (Budimex S.A.)).
 • Usługi wykonywane na ruchomym majątku zleceniodawcy
 • Usługi zakupu licencji i praw autorskich
 • Usługi reklamowe
 • Usługi doradcze, inżynierskie i wykonywania analiz
 • Usługi wynajmu, dzierżawy i pokrewne
 • Refaktura usługi szkoleniowej

11. Zasady rozliczania eksportu usług , w szczególności:

 • Weryfikacja statusu odbiorcy
 • Moment powstania obowiązku podatkowego
 • Dokumentacja

II. Import usług

1. Definicja importu usług

2. Usługi świadczone przez oddziały zagranicznych firm nie stanowiące importu

3. Podatnik zobowiązany d- rozliczenia podatku VAT z tytułu importowanej usługi

4. Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

5. Miejsce opodatkowania importowanych usług

 • Usługi na rzeczowym majątku ruchomym nabyte w UE i poza UE Usługa pośrednictwa na rzecz kontrahenta z UE i z poza UE
 • Usługi dostarczania informacji
 • Usługi inżynierów, w tym związane z nieruchomościami
 • Usługi agencyjne
 • Usługi budowy stoisk wystawienniczych na terenie targów
 • Usługi organizowania targów
 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi księgowe
 • Usługi przetwarzania danych
 • Usługi remontowo-budowlane
 • Transport towarów pomiędzy państwami UE
 • Usługa międzynarodowego transportu towarów
 • Transport towarów poza terytorium UE
 • Usługi niematerialne
 • Usługi elektroniczne, telekomunikacyjne i nadawcze - w zakresie miejsca świadczenia i rozliczenia usług świadczonych na rzecz konsumentów z UE

6. Rozporządzenie wykonawcze UE

7. Podstawa opodatkowania importu usług

8. Zaliczka w imporcie usług

9. Przypadki kiedy import usług nie podlega opodatkowaniu

10. Zasady dokumentowania, ewidencjonowania i wykazywania w deklaracji podatku z tytułu importu usług,

11. Skutki prawno- podatkowe nieopodatkowania importu usług

III. Zagadnienia wspólne

1. Przeliczanie podstaw opodatkowania wyrażonych i denominowanych w walucie obcej

2. Podatek naliczony

 • Definicja
 • Podatek naliczony powstały z przekształcenia podatku należnego od importu usług
 • Terminy odliczenia podatku naliczonego
 • Katalog wyłączeń
 • Odliczenie proporcjonalne i korekta
 • Prewskaźnik - czy przedsiębiorstwa mają obowiązek g- stosować

3. Rejestracja VAT UE - w tym przesłanki wykreślenia z rejestru podatników VAT UE

4. Deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Marcin Otręba  absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: