Formularz zgłoszeniowy

Świadczenie usług krajowych oraz eksport i import usług w polskim systemie VAT w 2021r.

8 marca 2021 r. Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.