Ochrona środowiska

Sprawozdawczość w BDO - praktyka i aktualne uregulowania prawne

5 października 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł stacjonarne
490 online

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest przekazanie przedsiębiorcom wszelkiej niezbędnej wiedzy a także praktycznych aspektów dotyczących skławozdawczości w BDO (zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi).

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy zarówno podmiotów wytwarzających odpady, jak również wiele innych firm i instytucji. Na szkoleniu dowiesz się m.in.:
 • kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania
 • w jakiej formie złożyć sprawozdanie
 • czy każdy pracownik w firmie może złożyć sprawozdanie
 • gdzie należy złożyć sprawozdanie
 • jakie dane powinno zawierać sprawozdanie i skąd je uzyskać
 • kiedy możesz złożyć korektę sprawozdania
 • jaki masz czas na złożenie korekty sprawozdania
 • jakie kary grożą Ci za niezłożenie sprawozdania lub złożenie sprawozdania po terminie
ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie polecamy m.in:

 • wytwórcom odpadów (m.in. warsztaty samochodowe, firmy remontowo-budowlane, zakłady produkcyjne, gabinety stomatologiczne, apteki, sklepy, restauracje i wiele innych);
 • sklepom oferujące reklamówki z tworzyw sztucznych;
 • zakładom produkcyjnym czy restauracjom, które wprowadzają produkty w opakowaniach (np. żywność na wynos w pudełkach styropianowych lub tekturowych),
 • komisom samochodowym oraz firmy sprowadzające z zagranicy używany sprzęt rolniczy w zakresie wprowadzanych produktów w postaci olejów oraz używanych opon, a także baterii i akumulatorów, które stanowią części składowe wprowadzanych pojazdów.
FORMA SZKOLENIA

Szkolenie zaplanowane jest w formie stacjonarnej w sali szkoleniowej, niemniej jednak dopuszczamy możliwość zorganizowania go w formule online lub hybrydowej - w zależności od zainteresowania daną formą szkolenia z Państwa strony (prosimy o zaznaczenie formy szkolenia w formularzu zgłoszenia).1. Terminy składania sprawozdań w BDO.

2. Moduły sprawozdawcze w BDO.

3. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi:

 • Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych,
 • Dział II - Opakowania - moduł dla prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

4. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

 • Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych,
 • Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach.

5. Warsztaty praktyczne - omówienie modułów krok po kroku.

6. Składanie sprawozdań, pobieranie UPO, tworzenie korekt.

7. Analiza błędów.

09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników / Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt szkolenia stacjonarnego

490 + 23% VAT
koszt szkolenia online

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Sprawozdawczość w BDO - praktyka i aktualne uregulowania prawne

5 października 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest przekazanie przedsiębiorcom wszelkiej niezbędnej wiedzy a także praktycznych aspektów dotyczących skławozdawczości w BDO (zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi).

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy zarówno podmiotów wytwarzających odpady, jak również wiele innych firm i instytucji. Na szkoleniu dowiesz się m.in.:
 • kto jest zobowiązany do złożenia sprawozdania
 • w jakiej formie złożyć sprawozdanie
 • czy każdy pracownik w firmie może złożyć sprawozdanie
 • gdzie należy złożyć sprawozdanie
 • jakie dane powinno zawierać sprawozdanie i skąd je uzyskać
 • kiedy możesz złożyć korektę sprawozdania
 • jaki masz czas na złożenie korekty sprawozdania
 • jakie kary grożą Ci za niezłożenie sprawozdania lub złożenie sprawozdania po terminie
ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie polecamy m.in:

 • wytwórcom odpadów (m.in. warsztaty samochodowe, firmy remontowo-budowlane, zakłady produkcyjne, gabinety stomatologiczne, apteki, sklepy, restauracje i wiele innych);
 • sklepom oferujące reklamówki z tworzyw sztucznych;
 • zakładom produkcyjnym czy restauracjom, które wprowadzają produkty w opakowaniach (np. żywność na wynos w pudełkach styropianowych lub tekturowych),
 • komisom samochodowym oraz firmy sprowadzające z zagranicy używany sprzęt rolniczy w zakresie wprowadzanych produktów w postaci olejów oraz używanych opon, a także baterii i akumulatorów, które stanowią części składowe wprowadzanych pojazdów.
FORMA SZKOLENIA

Szkolenie zaplanowane jest w formie stacjonarnej w sali szkoleniowej, niemniej jednak dopuszczamy możliwość zorganizowania go w formule online lub hybrydowej - w zależności od zainteresowania daną formą szkolenia z Państwa strony (prosimy o zaznaczenie formy szkolenia w formularzu zgłoszenia).
PROGRAM

1. Terminy składania sprawozdań w BDO.

2. Moduły sprawozdawcze w BDO.

3. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi:

 • Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych,
 • Dział II - Opakowania - moduł dla prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

4. Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

 • Dział I - Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych,
 • Dział XI - Informacja o wytworzonych odpadach.

5. Warsztaty praktyczne - omówienie modułów krok po kroku.

6. Składanie sprawozdań, pobieranie UPO, tworzenie korekt.

7. Analiza błędów.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników / Logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest managerem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt szkolenia stacjonarnego

490 + 23% VAT
koszt szkolenia online


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?