Umowy

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek kapitałowych oraz dokumentacji korporacyjnej firmy

30 września 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest zaznajomienie w/w osób z kluczowymi pojęciami prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał, umowa spółki, statut, akt założycielski, a także z zasadami tworzenia dokumentacji korporacyjnej firmy. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili prowadzić obsługę organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), zwoływać posiedzenia organów i tworzyć dokumentację korporacyjną (protokoły, uchwały...).1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.

 • Zasady i cele zakładania spółek.
 • Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć, holding (grupa kapitałowa), konsorcjum.
 • Kiedy tworzy się grupy kapitałowe (wady i zalety).

2. Kapitał zakładowy:

 • Kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki.
 • Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki.
 • Obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna).
 • Rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy).
 • Pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu.
 • Sposoby dokapitalizowania spółki.

3. Zasady reprezentacji spółek - działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników.

 • O czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem).
 • Co to jest prokura, rodzaje prokury.

4. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy.

 • Zarząd :
  • O czym członek zarządu powinien pamiętać sprawując swoją funkcję.
  • Modele zarządów.
  • Obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
  • Posiedzenia zarządu (częstotliwość i zasady zwoływania).
  • Zasady podejmowania uchwał.
  • Regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę. Co regulamin zarządu powinien zawierać.
  • Dokumentacja korporacyjna związana z pracą zarządu (protokoły posiedzeń, uchwały).
  • Obowiązki członka zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
  • Co to jest absolutorium i czy zwalania ono z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce?
  • Mandat a kadencja (zasady liczenia, kadencja wspólna a indywidualna).
  • Zasady zatrudniania członków zarządu (umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa zlecenie, wypłata świadczenia w oparciu o uchwałę o powołaniu).
  • Od kiedy następuje objęcie funkcji członka zarządu i jego prawo do reprezentacji spółki, od chwili powołania czy od chwili wpisu do KRS?
 • Rada nadzorcza:
  • O czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać.
  • Modele rad nadzorczych.
  • Efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą, co powinno być przedmiotem jej zainteresowania.
  • Dokumentacja korporacyjna związana z pracą rady nadzorczej.
  • Rodzaje nadużyć w spółce i zasady ich wykrywania.
  • Jak tworzyć procedury kontrolne dla rad nadzorczych.
  • Niegospodarność.
 • Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy - kompetencje.
  • Sposoby zwoływania posiedzeń.
  • Zasady podejmowania uchwał ( większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana).
  • Zasady sporządzania protokołów.

5. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wynikające z umów, które podpisuje.

6. Umowa spółki, akt założycielski, statut.

7. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego - analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Problem nieaktualnych wpisów do KRS.
 • Rodzaje wpisów do KRS (wpisy konstytutywne i deklaratoryjne).

8. Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny.

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Szkoleniowiec o wieloletnim doświadczeniu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Umowy

KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spółek kapitałowych oraz dokumentacji korporacyjnej firmy

30 września 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest zaznajomienie w/w osób z kluczowymi pojęciami prawa gospodarczego, takimi jak: spółki kapitałowe i osobowe, zarząd, rada nadzorcza, prokura, kapitał, umowa spółki, statut, akt założycielski, a także z zasadami tworzenia dokumentacji korporacyjnej firmy. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili prowadzić obsługę organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), zwoływać posiedzenia organów i tworzyć dokumentację korporacyjną (protokoły, uchwały...).
PROGRAM

1. Spółki osobowe a spółki kapitałowe.

 • Zasady i cele zakładania spółek.
 • Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć, holding (grupa kapitałowa), konsorcjum.
 • Kiedy tworzy się grupy kapitałowe (wady i zalety).

2. Kapitał zakładowy:

 • Kiedy jest warunkiem koniecznym dla założenia spółki.
 • Kapitał zakładowy a rzeczywisty majątek spółki.
 • Obchodzenie przepisów o obowiązku wniesienia kapitału zakładowego (odpowiedzialność cywilna i karna).
 • Rodzaje kapitałów w spółce (zakładowy, zapasowy, rezerwowy).
 • Pojęcie aportu, co może być przedmiotem aportu.
 • Sposoby dokapitalizowania spółki.

3. Zasady reprezentacji spółek - działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników.

 • O czym należy pamiętać zawierając umowę z pełnomocnikiem, ocena treści pełnomocnictw (praca z dokumentem).
 • Co to jest prokura, rodzaje prokury.

4. Organy spółek. Czy każda spółka musi mieć organy.

 • Zarząd :
  • O czym członek zarządu powinien pamiętać sprawując swoją funkcję.
  • Modele zarządów.
  • Obowiązki zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
  • Posiedzenia zarządu (częstotliwość i zasady zwoływania).
  • Zasady podejmowania uchwał.
  • Regulamin zarządu, jako dokument porządkujący jego pracę. Co regulamin zarządu powinien zawierać.
  • Dokumentacja korporacyjna związana z pracą zarządu (protokoły posiedzeń, uchwały).
  • Obowiązki członka zarządu w związku z zakończeniem roku obrotowego.
  • Co to jest absolutorium i czy zwalania ono z odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce?
  • Mandat a kadencja (zasady liczenia, kadencja wspólna a indywidualna).
  • Zasady zatrudniania członków zarządu (umowa o pracę, kontrakt menadżerski, umowa zlecenie, wypłata świadczenia w oparciu o uchwałę o powołaniu).
  • Od kiedy następuje objęcie funkcji członka zarządu i jego prawo do reprezentacji spółki, od chwili powołania czy od chwili wpisu do KRS?
 • Rada nadzorcza:
  • O czym członek rady nadzorcze powinien pamiętać.
  • Modele rad nadzorczych.
  • Efektywne sposoby kontrolowania władz spółki przez radę nadzorczą, co powinno być przedmiotem jej zainteresowania.
  • Dokumentacja korporacyjna związana z pracą rady nadzorczej.
  • Rodzaje nadużyć w spółce i zasady ich wykrywania.
  • Jak tworzyć procedury kontrolne dla rad nadzorczych.
  • Niegospodarność.
 • Zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie akcjonariuszy - kompetencje.
  • Sposoby zwoływania posiedzeń.
  • Zasady podejmowania uchwał ( większość głosów zwykła, bezwzględna, kwalifikowana).
  • Zasady sporządzania protokołów.

5. Zasady odpowiedzialności poszczególnych rodzajów spółek za zaciągnięte zobowiązania, w tym ich wspólników, członków zarządu. Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki wynikające z umów, które podpisuje.

6. Umowa spółki, akt założycielski, statut.

7. Krajowy Rejestr Sądowy jako miejsce rejestracji spółek prawa handlowego - analiza dokumentu odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Problem nieaktualnych wpisów do KRS.
 • Rodzaje wpisów do KRS (wpisy konstytutywne i deklaratoryjne).

8. Kodeks spółek handlowych a kodeks cywilny.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja/ logowanie
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Przerwa/ lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Radca prawny, od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej. Przedmiotem jej specjalizacji jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze (umowy w obrocie gospodarczym, prawo spółek, windykacja wierzytelności). W latach 2005 - 2006 zajmowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości. Była członkiem rady nadzorczej Elektrowni Stalowa Wola S.A. Szkoleniowiec o wieloletnim doświadczeniu.


CENA SZKOLENIA

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: