Nieruchomości

Operat szacunkowy w administracji publicznej - ONLINE

25 sierpnia 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

1. Zasady wyboru rzeczoznawcy majątkowego przez organy administracji publicznej.

 • Źródła obowiązku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Zakres uprawnień zawodowych - czy to zawsze musi być rzeczoznawca majątkowy?
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym.
 • Rzeczoznawca majątkowy w sprawach cywilnych.
 • Wycena nieruchomości a prawo zamówień publicznych.
 • Bezstronność rzeczoznawcy majątkowego.

2. Podstawowe elementy operatu szacunkowego.

 • Podstawy formalne wyceny a forma dokumentu - czy zawsze musi to być operat szacunkowy?
 • Podstawy merytoryczne - przepisy prawa określające zasady i sposoby wyceny.
  • Standardy wyceny a standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych.
  • Niezbędny zakres informacji o przedmiocie wyceny.
  • Daty istotne dla procesu wyceny, a opis nieruchomości wycenianej: właściwe przyjmowanie przeznaczenia, stanu nieruchomości i poziomu cen.
  • Otoczenie nieruchomości jako element opisu nieruchomości.
  • Źródła informacji o nieruchomości wycenianej i nieruchomościach podobnych.
  • Cel wyceny a dobór podejścia, metody i techniki wyceny.
 • Rodzaje i zakresy rynków i zasady ich definiowania.
  • Identyfikacja cech rynkowych i określanie ich wag.
 • Zakres ujawnianych danych o nieruchomościach podobnych.
 • Ograniczenia prawne i ekonomiczne - szczególne zasady wyceny nieruchomości wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych przepisów prawa.
 • Metody statystyczne w wycenie nieruchomości.
 • Czynności udokumentowane w operacie szacunkowym a podpisy pod operatem - kto, kiedy, w jakim zakresie?
 • Udostępnianie operatu szacunkowego.
 • Wykorzystanie operatu szacunkowego do innego celu niż został sporządzony.
 • Oględziny nieruchomości i dokumentacja fotograficzna.

3. Aktualność operatu szacunkowego.

 • Przesłanki utraty “ważności” operatu szacunkowego.
 • Dopuszczalność dokonywania aktualizacji, korekt, aneksowania etc.
 • Potwierdzanie aktualności - prawo czy obowiązek rzeczoznawcy majątkowego?
 • Zasady i tryb potwierdzania aktualności.
 • Odmowa potwierdzenia aktualności.
 • Skutki utraty aktualności operatu szacunkowego.

4. Ocena operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym.

 • Stan prawno-faktyczny uwzględniany w ocenie.
 • Ocena formalna dokumentu, ocena wartości dowodowej a zakres oceny merytorycznej.
 • Wiadomości specjalne nie podlegające ocenie przez Urząd.
 • Skutki uznania operatu szacunkowego za dowód niewiarygodny dla organu.
 • Podmioty uprawnione do kwestionowania oceny.
 • Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego.
 • Kontrola sądowo-administracyjna.

5. Urząd zwraca się o ocenę - ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.

 • Podstawy formalne i merytoryczne oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.
 • Stan prawno-faktyczny uwzględniany w ocenie.
 • Dopuszczalność udziału w ocenie rzeczoznawcy majątkowego-autora operatu szacunkowego.
 • Zakres działań podejmowanych przez zespół oceniający.
 • Skutki negatywnej oceny i możliwość jej kwestionowania.
 • Nadzór starostów nad organizacjami zawodowymi.
 • Kontrola sądowa.

6. Urząd składa skargę - treść operatu szacunkowego jako dokumentacja czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

 • Podstawy formalne i merytoryczne postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
 • Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu a prawa skarżącego.
 • Nieprawidłowy operat szacunkowy a ocena działań rzeczoznawcy majątkowego w kontekście odpowiedzialności zawodowej.
 • Skutki orzeczenia kary dyscyplinarnej dla rzeczoznawcy majątkowego, skarżącego i postępowania prowadzonego przez Urząd.
 • Dwuetapowość postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w ramach postępowania administracyjnego ministra.
 • Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego ministra.
 • Kontrola sądowo-administracyjna.
08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

Rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji rządowej, od kilkunastu lat zajmuje się problematyką gospodarki nieruchomościami, w szczególności sposobami wyceny nieruchomości i odpowiedzialnością zawodową rzeczoznawców majątkowych, wykładowca akademicki oraz prowadzący szkolenia branżowe z zakresu wyceny nieruchomości i działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + VAT
koszt udziału jednej osoby

450 + VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Nieruchomości

Operat szacunkowy w administracji publicznej - ONLINE

25 sierpnia 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA

FORMA SZKOLENIA
 • uczestnicy logują się na szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie miejscu i mogą korzystać z różnych urządzeń (laptop, telefon, inne) - konieczny jest dostęp do Internetu,
 • nie ma konieczności instalacji dodatkowych programów - przed szkoleniem otrzymają Państwo link i hasło do logowania się na szkolenie,
 • prelegent omawia zagadnienia korzystając z prezentacji Power Point
 • uczestnicy mają możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu lub na żywo,
 • uczestnicy otrzymują materiały w formie online.

PROGRAM

1. Zasady wyboru rzeczoznawcy majątkowego przez organy administracji publicznej.

 • Źródła obowiązku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Zakres uprawnień zawodowych - czy to zawsze musi być rzeczoznawca majątkowy?
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym.
 • Rzeczoznawca majątkowy w sprawach cywilnych.
 • Wycena nieruchomości a prawo zamówień publicznych.
 • Bezstronność rzeczoznawcy majątkowego.

2. Podstawowe elementy operatu szacunkowego.

 • Podstawy formalne wyceny a forma dokumentu - czy zawsze musi to być operat szacunkowy?
 • Podstawy merytoryczne - przepisy prawa określające zasady i sposoby wyceny.
  • Standardy wyceny a standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych.
  • Niezbędny zakres informacji o przedmiocie wyceny.
  • Daty istotne dla procesu wyceny, a opis nieruchomości wycenianej: właściwe przyjmowanie przeznaczenia, stanu nieruchomości i poziomu cen.
  • Otoczenie nieruchomości jako element opisu nieruchomości.
  • Źródła informacji o nieruchomości wycenianej i nieruchomościach podobnych.
  • Cel wyceny a dobór podejścia, metody i techniki wyceny.
 • Rodzaje i zakresy rynków i zasady ich definiowania.
  • Identyfikacja cech rynkowych i określanie ich wag.
 • Zakres ujawnianych danych o nieruchomościach podobnych.
 • Ograniczenia prawne i ekonomiczne - szczególne zasady wyceny nieruchomości wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych przepisów prawa.
 • Metody statystyczne w wycenie nieruchomości.
 • Czynności udokumentowane w operacie szacunkowym a podpisy pod operatem - kto, kiedy, w jakim zakresie?
 • Udostępnianie operatu szacunkowego.
 • Wykorzystanie operatu szacunkowego do innego celu niż został sporządzony.
 • Oględziny nieruchomości i dokumentacja fotograficzna.

3. Aktualność operatu szacunkowego.

 • Przesłanki utraty “ważności” operatu szacunkowego.
 • Dopuszczalność dokonywania aktualizacji, korekt, aneksowania etc.
 • Potwierdzanie aktualności - prawo czy obowiązek rzeczoznawcy majątkowego?
 • Zasady i tryb potwierdzania aktualności.
 • Odmowa potwierdzenia aktualności.
 • Skutki utraty aktualności operatu szacunkowego.

4. Ocena operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym.

 • Stan prawno-faktyczny uwzględniany w ocenie.
 • Ocena formalna dokumentu, ocena wartości dowodowej a zakres oceny merytorycznej.
 • Wiadomości specjalne nie podlegające ocenie przez Urząd.
 • Skutki uznania operatu szacunkowego za dowód niewiarygodny dla organu.
 • Podmioty uprawnione do kwestionowania oceny.
 • Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego.
 • Kontrola sądowo-administracyjna.

5. Urząd zwraca się o ocenę - ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.

 • Podstawy formalne i merytoryczne oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.
 • Stan prawno-faktyczny uwzględniany w ocenie.
 • Dopuszczalność udziału w ocenie rzeczoznawcy majątkowego-autora operatu szacunkowego.
 • Zakres działań podejmowanych przez zespół oceniający.
 • Skutki negatywnej oceny i możliwość jej kwestionowania.
 • Nadzór starostów nad organizacjami zawodowymi.
 • Kontrola sądowa.

6. Urząd składa skargę - treść operatu szacunkowego jako dokumentacja czynności rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

 • Podstawy formalne i merytoryczne postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
 • Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu a prawa skarżącego.
 • Nieprawidłowy operat szacunkowy a ocena działań rzeczoznawcy majątkowego w kontekście odpowiedzialności zawodowej.
 • Skutki orzeczenia kary dyscyplinarnej dla rzeczoznawcy majątkowego, skarżącego i postępowania prowadzonego przez Urząd.
 • Dwuetapowość postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej w ramach postępowania administracyjnego ministra.
 • Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego ministra.
 • Kontrola sądowo-administracyjna.

HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa
13:00 - 15:00 Szkolenie

PRELEGENCI

Rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji rządowej, od kilkunastu lat zajmuje się problematyką gospodarki nieruchomościami, w szczególności sposobami wyceny nieruchomości i odpowiedzialnością zawodową rzeczoznawców majątkowych, wykładowca akademicki oraz prowadzący szkolenia branżowe z zakresu wyceny nieruchomości i działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych


CENA SZKOLENIA

490 + VAT
koszt udziału jednej osoby

450 + VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu min 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?