Podatki

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY OD A DO Z. 10:00- 15:30

4 czerwca 2020 r.

Online

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Moduł I - Procedury związane z nawiązaniem stosunku pracy

 • RODO - dane, oświadczenia i dokumenty, jakich pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz przekazywane przez kandydata
 • Wstępne profilaktyczne badania lekarskie
  • skierowanie i orzeczenie lekarskie dostarczone od poprzedniego pracodawcy
  • skierowanie na badania lekarskie (treść, zasady wypełniania, na co należy zwrócić szczególną uwagę)
  • na ile dni przed rozpoczęciem pracy możliwe jest skierowanie na badania wstępne
 • Procedury obowiązujące przed dopuszczeniem pracownika do pracy
 • Pytania uczestników

Moduł II - Procedury obowiązujące w trakcie zatrudnienia pracownika

 • RODO
  • dane, oświadczenia i dokumenty, jakich pracodawca może żądać od pracownika
  • dane, oświadczenia i dokumenty przekazane przez pracownika
  • dane związane z prowadzeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • dane osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • dane pozyskane przed wejściem w życie ustawy RODO
  • korzystanie z wizerunku pracownika
 • Szkolenia BHP
 • Informacja do umowy o pracę
  • treść informacji (w jaki sposób ją konstruować) - skrócona i rozszerzona
  • zmiany w informacji do umowy o pracę - wyjaśnienia GIP i MPiPS
 • Monitoring wizyjny oraz inne formy monitoringu w zakładzie pracy a obowiązki pracodawcy
 • Konieczność wdrożenia procedur zapewniających bezpieczeństwo pracownikom powracającym do pracy w związku z Covid-19
 • Pytania uczestników

Moduł III - Umowy o pracę

 • Rodzaje umów o pracę
  • umowy o pracę wyjęte spod limitów (orzecznictwo w tym zakresie)
  • obowiązki pracodawcy związane z zawarciem umów wyjętych spod limitów
 • Zasady zawierania umów o pracę
 • Treść umowy o pracę
 • Możliwości i wymogi formalne zmiany umowy o pracę
 • Pytania uczestników
09:55 - 10:00 LOGOWANIE
10:00 - 11:30 MODUŁ I
12:00 - 13:30 MODUŁ II
14:00 - 15:30 MODUŁ III

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY OD A DO Z. 10:00- 15:30

4 czerwca 2020 r.

Online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Moduł I - Procedury związane z nawiązaniem stosunku pracy

 • RODO - dane, oświadczenia i dokumenty, jakich pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz przekazywane przez kandydata
 • Wstępne profilaktyczne badania lekarskie
  • skierowanie i orzeczenie lekarskie dostarczone od poprzedniego pracodawcy
  • skierowanie na badania lekarskie (treść, zasady wypełniania, na co należy zwrócić szczególną uwagę)
  • na ile dni przed rozpoczęciem pracy możliwe jest skierowanie na badania wstępne
 • Procedury obowiązujące przed dopuszczeniem pracownika do pracy
 • Pytania uczestników

Moduł II - Procedury obowiązujące w trakcie zatrudnienia pracownika

 • RODO
  • dane, oświadczenia i dokumenty, jakich pracodawca może żądać od pracownika
  • dane, oświadczenia i dokumenty przekazane przez pracownika
  • dane związane z prowadzeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • dane osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • dane pozyskane przed wejściem w życie ustawy RODO
  • korzystanie z wizerunku pracownika
 • Szkolenia BHP
 • Informacja do umowy o pracę
  • treść informacji (w jaki sposób ją konstruować) - skrócona i rozszerzona
  • zmiany w informacji do umowy o pracę - wyjaśnienia GIP i MPiPS
 • Monitoring wizyjny oraz inne formy monitoringu w zakładzie pracy a obowiązki pracodawcy
 • Konieczność wdrożenia procedur zapewniających bezpieczeństwo pracownikom powracającym do pracy w związku z Covid-19
 • Pytania uczestników

Moduł III - Umowy o pracę

 • Rodzaje umów o pracę
  • umowy o pracę wyjęte spod limitów (orzecznictwo w tym zakresie)
  • obowiązki pracodawcy związane z zawarciem umów wyjętych spod limitów
 • Zasady zawierania umów o pracę
 • Treść umowy o pracę
 • Możliwości i wymogi formalne zmiany umowy o pracę
 • Pytania uczestników

HARMONOGRAM

09:55 - 10:00 LOGOWANIE
10:00 - 11:30 MODUŁ I
12:00 - 13:30 MODUŁ II
14:00 - 15:30 MODUŁ III

PRELEGENCI

Małgorzata Grajewska  Praktyk, szkoleniowiec i wykładowca studiów podyplomowych oraz uzupełniających magisterskich: Kadry i Pace w Praktyce. Autorka programu na specjalizacji Kadry i Płace w Praktyce. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, specjalizacja? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Metrum. Przez wiele lat zdobywała doświadczenie w praktycznym stosowaniu prawa pracy oraz administracji kadr i płac, prowadząc działy personalne w firmach o różnym profilu. Od ponad 10 lat funkcjonuje jako trener szkoleń z tematyki prawa pracy oraz kadr i płac. Od ponad ośmiu lat prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie szkoleń oraz doradztwa kadrowo-płacowego. Przeszkoliła ponad 6.000 osób.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?