Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami w praktyce - najnowsze wymagania prawne, rejestr BDO i sprawozdawczość od 2020 r.

27 - 28 lutego 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1190 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych przepisów, które w 2020 r. regulują gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie (wytwarzanie, przetwarzanie, transport, wprowadzanie opakowań na rynek, etc). Omówimy najnowsze zmiany dotyczące sprawozdawczości w BDO i zaprezentujemy działanie rejestru w praktyce.

Na szkoleniu omówimy też zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150), która zmienia wybrane terminy składania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska za 2019 r.

ADRESACI SZKOLENIA

 • pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką odpadami,
 • podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • firmy produkujące opakowania,
 • podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, pracownicy Urzędów Marszałkowskich.


Dzień I

Gospodarka odpadami w praktyce:

1. Podmioty w obrocie odpadami - posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.

2. Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, zmiany ustawy z lipca 2019 r.

3. Utrata statusu odpadu i produkt uboczny - kryteria, procedura.

4. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji (nowy katalog odpadów).

5. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów.

6. Zmiany ustawy - odpadach - zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, zmiany z ustawy z lipca 2019 r.

7. Audyt p.poż., zabezpieczenie roszeń, zaświadczenia i oświadczenia - niekaralności, monitoring miejsc magazynowania odpadów.

8. Nowe warunki uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

9. Transport odpadów.

10. Proponowane nowe warunki magazynowania odpadów.

11. Ewidencja odpadów w BD-- prowadzenie KP- i KE- (zmiana d- 30.06.2020).

12. Podmioty zwolnione w wpisu d- BD- (nowe rozporządzenie).

13. Sprawozdawczość - zmiany terminów p- nowelizacji ustawy styczeń 2020 r.

14. Wpisywanie i aktualizowanie wpisów d- BDO.

15. Dalsze plany na bazę BDO.

16. Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów.

17. Rejestr BDO:

 • Rejestr BD- - praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski i recykling odpadów opakowaniowych.
 • Numer BD- - umieszczanie na dokumentach.
 • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty.

Dzień drugi

1. Wprowadzanie towarów w opakowaniach:

 • Ustawa - gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki.
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.
 • Opłata produktowa - rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia.
 • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi.
 • Kampanie edukacyjne.
 • Sposoby ewidencji wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat).
 • Naliczenie opłaty produktowej (warsztat).
 • Wypełnianie sprawozdań składanych d- Urzędów Marszałkowskich.
 • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu.
 • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek.
 • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczeg- w gospodarowaniu opakowaniami.
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach.

2.Wprowadzanie produktów:

 • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej.
 • Realizacja obowiązku.
 • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości.
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty.

3.Opłata recylingowa:

 • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej.
 • Podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztuczneg- nowe wymagania od 1.09.2019 r.
 • Nowa sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r, wpis d- bazy BDO.
 • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów.
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1190 + 23% VAT
koszt udziału 1 osoby

1130 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami w praktyce - najnowsze wymagania prawne, rejestr BDO i sprawozdawczość od 2020 r.

27 - 28 lutego 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych przepisów, które w 2020 r. regulują gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie (wytwarzanie, przetwarzanie, transport, wprowadzanie opakowań na rynek, etc). Omówimy najnowsze zmiany dotyczące sprawozdawczości w BDO i zaprezentujemy działanie rejestru w praktyce.

Na szkoleniu omówimy też zmiany wprowadzone ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150), która zmienia wybrane terminy składania sprawozdań z zakresu ochrony środowiska za 2019 r.

ADRESACI SZKOLENIA

 • pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką odpadami,
 • podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • firmy produkujące opakowania,
 • podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami, pracownicy Urzędów Marszałkowskich.PROGRAM

Dzień I

Gospodarka odpadami w praktyce:

1. Podmioty w obrocie odpadami - posiadacz odpadów, wytwórca odpadów, sprzedawca odpadów, pośrednik w obrocie odpadami.

2. Przenoszenie odpowiedzialności i proponowane zwiększenie za odpady niebezpieczne na wytwórców odpadów, zmiany ustawy z lipca 2019 r.

3. Utrata statusu odpadu i produkt uboczny - kryteria, procedura.

4. Klasyfikacja odpadów i procedura zmiany klasyfikacji (nowy katalog odpadów).

5. Pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami - pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów.

6. Zmiany ustawy - odpadach - zmiany decyzji, uzyskiwanie pozwoleń na nowych zasadach, zmiany z ustawy z lipca 2019 r.

7. Audyt p.poż., zabezpieczenie roszeń, zaświadczenia i oświadczenia - niekaralności, monitoring miejsc magazynowania odpadów.

8. Nowe warunki uzyskiwania decyzji w zakresie gospodarowania odpadami.

9. Transport odpadów.

10. Proponowane nowe warunki magazynowania odpadów.

11. Ewidencja odpadów w BD-- prowadzenie KP- i KE- (zmiana d- 30.06.2020).

12. Podmioty zwolnione w wpisu d- BD- (nowe rozporządzenie).

13. Sprawozdawczość - zmiany terminów p- nowelizacji ustawy styczeń 2020 r.

14. Wpisywanie i aktualizowanie wpisów d- BDO.

15. Dalsze plany na bazę BDO.

16. Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów.

17. Rejestr BDO:

 • Rejestr BD- - praktyka wpisywania i aktualizowania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski i recykling odpadów opakowaniowych.
 • Numer BD- - umieszczanie na dokumentach.
 • Wyszukiwarka BDO, jak weryfikować podmioty.

Dzień drugi

1. Wprowadzanie towarów w opakowaniach:

 • Ustawa - gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki.
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach.
 • Opłata produktowa - rodzaje opakowań, momenty wprowadzenia.
 • Opakowania wielomateriałowe i ze środkami niebezpiecznymi.
 • Kampanie edukacyjne.
 • Sposoby ewidencji wprowadzanych na rynek opakowań, eksportowanych (warsztat).
 • Naliczenie opłaty produktowej (warsztat).
 • Wypełnianie sprawozdań składanych d- Urzędów Marszałkowskich.
 • Możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu.
 • Opłata recyklingowa i jej realizacja, najnowsze zmiany opłaty oraz podleganiu pod obowiązek.
 • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczeg- w gospodarowaniu opakowaniami.
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach.

2.Wprowadzanie produktów:

 • Rodzaje produktów podlegających pod obowiązki opłaty produktowej.
 • Realizacja obowiązku.
 • Sposoby ewidencji i sprawozdawczości.
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty.

3.Opłata recylingowa:

 • Obowiązki w zakresie opłaty recyklingowej.
 • Podmioty wprowadzające torby z tworzywa sztuczneg- nowe wymagania od 1.09.2019 r.
 • Nowa sprawozdawczość, ewidencjonowanie od 2020 r, wpis d- bazy BDO.
 • Kary w zakresie nie przestrzegania przepisów.

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera.
Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001, stypendystka University of Utrecht Debye Institute w Holandii w zakresie technologii chemicznej.
Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.


CENA SZKOLENIA

1190 + 23% VAT
koszt udziału 1 osoby

1130 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, przy zgłoszeniu min. 2 osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?