Formularz zgłoszeniowy

Gospodarka odpadami w praktyce - najnowsze wymagania prawne, rejestr BDO i sprawozdawczość od 2020 r.

27 - 28 lutego 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.