Podatki

Rachunkowość przepływów pieniężnych CASH FLOW aspekt sprawozdawczy. Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

5 - 6 marca 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1150 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Dzień 1

Rachunek przepływów pieniężnych w polskiej praktyce gospodarczej.

 • Standardy rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych.
 • Identyfikacja poszczególnych obszarów tematycznych, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w tym: różnice kursowe, odsetki i dywidendy, kredyty w rachunku bieżącym, aktualizacja wartości, darowizny i dotacje, leasing finansowy, wkłady niepieniężne, koszty emisji, ograniczona możliwość dysponowania itp.
 • Uproszczony przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - analiza rozwiązań z komentarzem.

Dzień 2

 • Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 • Sformułowanie założeń sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą korekt bilansowych.
 • Prezentacja zestawień technicznych pomocnych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie rozbudowanego przykładu liczbowego.
 • Zasady budowania zestawień pomocniczych, sprawdzanie ich zgodności oraz powiązań między nimi.
 • Eliminacje obrotów wewnętrznych niepieniężnych w zestawieniach roboczych.
 • Ustalanie wartości przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności.
 • Komentarz końcowy.
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Prof. dr hab. Ewa Śnieżek  - ekspert i trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 “Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. “Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1050 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Rachunkowość przepływów pieniężnych CASH FLOW aspekt sprawozdawczy. Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

5 - 6 marca 2020 r.

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Dzień 1

Rachunek przepływów pieniężnych w polskiej praktyce gospodarczej.

 • Standardy rachunkowości w zakresie przepływów pieniężnych.
 • Identyfikacja poszczególnych obszarów tematycznych, z uwzględnieniem najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w tym: różnice kursowe, odsetki i dywidendy, kredyty w rachunku bieżącym, aktualizacja wartości, darowizny i dotacje, leasing finansowy, wkłady niepieniężne, koszty emisji, ograniczona możliwość dysponowania itp.
 • Uproszczony przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - analiza rozwiązań z komentarzem.

Dzień 2

 • Technika sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 • Sformułowanie założeń sporządzania rachunku przepływów pieniężnych metodą korekt bilansowych.
 • Prezentacja zestawień technicznych pomocnych przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
 • Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie rozbudowanego przykładu liczbowego.
 • Zasady budowania zestawień pomocniczych, sprawdzanie ich zgodności oraz powiązań między nimi.
 • Eliminacje obrotów wewnętrznych niepieniężnych w zestawieniach roboczych.
 • Ustalanie wartości przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności.
 • Komentarz końcowy.

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Prof. dr hab. Ewa Śnieżek  - ekspert i trener CASH FLOW, współautor Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 “Rachunek Przepływów Pieniężnych” oraz wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych m.in. “Przewodnik po Cash Flow - metodologia i techniki sporządzania według znowelizowanej ustawy o rachunkowości”, stały współpracownik Komitetu Krajowych Standardów Rachunkowości, wykładowca wielu wyższych uczelni. Uczestniczyła w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości.


CENA SZKOLENIA

1150 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

1050 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?