Formularz zgłoszeniowy

Rachunkowość przepływów pieniężnych CASH FLOW aspekt sprawozdawczy. Techniki sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

5 - 6 marca 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.