Windykacja

Windykacja należności oraz Kodeks Postępowania Cywilnego po nowelizacji z uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

21 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Nadużycie prawa procesowego - sankcje i skutki

2. Pouczenia stron o czynnościach procesowych, prawdopodobnym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia

3. Wymogi formalne pism procesowych

4. Doręczanie pozwu, w szczególności przez komornika

5. Ustalenie adresu zamieszkania lub siedziby pozwanego

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania na skutek niewskazania adresu zamieszkania pozwanego

7. Właściwość miejscowa sądu

8. Oddalenie bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym i dalsze etapy tego postępowania

9. Przesłanki wydania wyroku zaocznego (w tym na posiedzeniu niejawnym)

10. Brak obowiązku sporządzenia uzasadnień orzeczeń

11. Koszty postępowań i sposoby ich ograniczenia.

12. Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń.

13. Sposoby na skrócenie czasu postępowań.

14. Uznaniowość w obciążeniu strony kosztami.

15. Podziału sumy uzyskanej z egzekucji (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności).

16. Zmiany w postępowaniu upominawczym, nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym

17. Odsetki od zasądzonych kosztów procesu.

18. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych.

19. Ustawowe zwolnienie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z ponoszenia kosztów sądowych, jego skutki w postępowaniu egzekucyjnym (art. 96 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący od 21 sierpnia 2019 r.).

20. Wskazanie jakie Fundusz może ponosić opłaty, wydatki itp. (pomimo ustawowego zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych (w tym kosztów zastępstwa procesowego).

21. Zarachowanie różnych spłaty różnych długów.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

 Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad szesnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw spadkowych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa spadkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Windykacja należności oraz Kodeks Postępowania Cywilnego po nowelizacji z uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

21 października 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Nadużycie prawa procesowego - sankcje i skutki

2. Pouczenia stron o czynnościach procesowych, prawdopodobnym wyniku sprawy i zmianie podstawy prawnej rozstrzygnięcia

3. Wymogi formalne pism procesowych

4. Doręczanie pozwu, w szczególności przez komornika

5. Ustalenie adresu zamieszkania lub siedziby pozwanego

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania na skutek niewskazania adresu zamieszkania pozwanego

7. Właściwość miejscowa sądu

8. Oddalenie bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym i dalsze etapy tego postępowania

9. Przesłanki wydania wyroku zaocznego (w tym na posiedzeniu niejawnym)

10. Brak obowiązku sporządzenia uzasadnień orzeczeń

11. Koszty postępowań i sposoby ich ograniczenia.

12. Przedawnienie i wygaśnięcie roszczeń.

13. Sposoby na skrócenie czasu postępowań.

14. Uznaniowość w obciążeniu strony kosztami.

15. Podziału sumy uzyskanej z egzekucji (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności).

16. Zmiany w postępowaniu upominawczym, nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym

17. Odsetki od zasądzonych kosztów procesu.

18. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych.

19. Ustawowe zwolnienie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z ponoszenia kosztów sądowych, jego skutki w postępowaniu egzekucyjnym (art. 96 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obowiązujący od 21 sierpnia 2019 r.).

20. Wskazanie jakie Fundusz może ponosić opłaty, wydatki itp. (pomimo ustawowego zwolnienia z ponoszenia kosztów sądowych (w tym kosztów zastępstwa procesowego).

21. Zarachowanie różnych spłaty różnych długów.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

 Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad szesnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw spadkowych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa spadkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?