Formularz zgłoszeniowy

Windykacja należności oraz Kodeks Postępowania Cywilnego po nowelizacji z uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

21 października 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.