Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości publicznych w trybie ugn - aktualne regulacje i orzecznictwo

6 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego.

2. Sprzedaż w wyniku realizacji roszczeń.

3. Sprzedaż na rzecz najemcy i dzierżawcy.

4. Sprzedaż bezprzetargowa w trybie art. 37 ust. 2, ust. 3 i 3a ugn.

5. Zasady udzielania bonifikat.

6. Zwrot bonifikat.

7. Tryb przetargowy - ogólne zasady.

8. Przetarg ustny - omówienie trybu.

9. Przetarg pisemny - omówienie trybu.

10. Przetarg ograniczony - kiedy istnieją podstawy do zorganizowania przetargu ograniczonego i omówienie przykładów.

11. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości publicznych w trybie ugn - aktualne regulacje i orzecznictwo

6 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego.

2. Sprzedaż w wyniku realizacji roszczeń.

3. Sprzedaż na rzecz najemcy i dzierżawcy.

4. Sprzedaż bezprzetargowa w trybie art. 37 ust. 2, ust. 3 i 3a ugn.

5. Zasady udzielania bonifikat.

6. Zwrot bonifikat.

7. Tryb przetargowy - ogólne zasady.

8. Przetarg ustny - omówienie trybu.

9. Przetarg pisemny - omówienie trybu.

10. Przetarg ograniczony - kiedy istnieją podstawy do zorganizowania przetargu ograniczonego i omówienie przykładów.

11. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: