Nieruchomości

Wywłaszczenia i zwroty nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa

9 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Wywłaszczenie jako nabycie pierwotne

2. Na jakie inwestycje jest dopuszczalne wywłaszczenie

3. Rokowania przedwywłaszczeniowe

4. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego

5. Postępowanie wywłaszczeniowe

6. Decyzja wywłaszczeniowa

7. Kwestie odszkodowawcze

8. Zwrot nieruchomości a wielość udziałów w świetle aktualnego orzecznictwa

9. Zbędność nieruchomości na cel wywłaszczenia

10. Kwestie procesowe postępowania zwrotowego

11. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Wywłaszczenia i zwroty nieruchomości w świetle aktualnego orzecznictwa

9 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Wywłaszczenie jako nabycie pierwotne

2. Na jakie inwestycje jest dopuszczalne wywłaszczenie

3. Rokowania przedwywłaszczeniowe

4. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego

5. Postępowanie wywłaszczeniowe

6. Decyzja wywłaszczeniowa

7. Kwestie odszkodowawcze

8. Zwrot nieruchomości a wielość udziałów w świetle aktualnego orzecznictwa

9. Zbędność nieruchomości na cel wywłaszczenia

10. Kwestie procesowe postępowania zwrotowego

11. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: