Nieruchomości

Trwały zarząd w świetle aktualnego orzecznictwa

30 sierpnia 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Zakres i treść prawa trwałego zarządu,

2. Trwały zarząd na części nieruchomości,

3. Ustanowienie trwałego zarządu decyzją i modyfikacja decyzji w okresie późniejszym,

4. Analiza art. 17 ugn,

5. Współzarząd,

6. Najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości oddanych w trwały zarząd,

7. Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami,

8. Stawki opłat za trwały zarząd,

9. Ustalanie wartości nieruchomości dla potrzeb trwałego zarządu,

10. Bonifikaty od opłat,

11. Aktualizacja opłat, odliczanie nakładów.

12. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Trwały zarząd w świetle aktualnego orzecznictwa

30 sierpnia 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Zakres i treść prawa trwałego zarządu,

2. Trwały zarząd na części nieruchomości,

3. Ustanowienie trwałego zarządu decyzją i modyfikacja decyzji w okresie późniejszym,

4. Analiza art. 17 ugn,

5. Współzarząd,

6. Najem, dzierżawa i użyczenie nieruchomości oddanych w trwały zarząd,

7. Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami,

8. Stawki opłat za trwały zarząd,

9. Ustalanie wartości nieruchomości dla potrzeb trwałego zarządu,

10. Bonifikaty od opłat,

11. Aktualizacja opłat, odliczanie nakładów.

12. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: