Nieruchomości

Odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności - aktualne regulacje i orzecznictwo

5 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Przesłanki ustalenia odszkodowania za ograniczenia w trybie art. 124

2. Szkoda czasowa i szkoda trwała

3. Zmniejszenie się wartości nieruchomości

4. Szkoda inwestycyjna a szkoda planistyczna

5. Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości a odszkodowanie za ograniczenie

6. Ustalanie odszkodowania za "stare ograniczenia"

7. Odszkodowanie za czasowe ograniczenie - art. 124b i 126

8. Tryb prowadzenia postępowania

9. Powoływanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego

10. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności - aktualne regulacje i orzecznictwo

5 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Przesłanki ustalenia odszkodowania za ograniczenia w trybie art. 124

2. Szkoda czasowa i szkoda trwała

3. Zmniejszenie się wartości nieruchomości

4. Szkoda inwestycyjna a szkoda planistyczna

5. Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości a odszkodowanie za ograniczenie

6. Ustalanie odszkodowania za "stare ograniczenia"

7. Odszkodowanie za czasowe ograniczenie - art. 124b i 126

8. Tryb prowadzenia postępowania

9. Powoływanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego

10. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: