Nieruchomości

Ograniczenie prawa własności na podstawie art. 124 ugn - aktualne regulacje i orzecznictwo

27 sierpnia 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Zakres podmiotowy art. 124.

2. Treść wniosku o wydanie decyzji w trybie art. 124 ugn.

3. Definicja rokowań w świetle art. 124 ust. 3 ugn.

4. Kiedy wzywać do uzupełnienia braków formalnych.

5. Kontrola czy zostały przeprowadzone rokowania, odpowiednie stosowanie art. 114 i art. 115 ugn.

6. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia.

7. Ograniczenia a nieuregulowany stan prawny.

8. Wniosek o ograniczenie i jego niezbędne załączniki (jaka mapa).

9. Kiedy ma sens przeprowadzanie rozprawy, "rozprawa wstępna" (miękka mediacja).

10. Stosowanie art. 79a Kpa w postępowaniach z art. 124 ugn.

11. Stosowanie art. 10 Kpa w postępowaniach z art. 124 ugn.

12. Zgodność ograniczenia z planem miejscowym.

13. Czasowe zajęcie.

14. Zakres stałego zajęcia - art. 124 ust. 6 ugn - przebudowa.

15. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Ograniczenie prawa własności na podstawie art. 124 ugn - aktualne regulacje i orzecznictwo

27 sierpnia 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Zakres podmiotowy art. 124.

2. Treść wniosku o wydanie decyzji w trybie art. 124 ugn.

3. Definicja rokowań w świetle art. 124 ust. 3 ugn.

4. Kiedy wzywać do uzupełnienia braków formalnych.

5. Kontrola czy zostały przeprowadzone rokowania, odpowiednie stosowanie art. 114 i art. 115 ugn.

6. Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia.

7. Ograniczenia a nieuregulowany stan prawny.

8. Wniosek o ograniczenie i jego niezbędne załączniki (jaka mapa).

9. Kiedy ma sens przeprowadzanie rozprawy, "rozprawa wstępna" (miękka mediacja).

10. Stosowanie art. 79a Kpa w postępowaniach z art. 124 ugn.

11. Stosowanie art. 10 Kpa w postępowaniach z art. 124 ugn.

12. Zgodność ograniczenia z planem miejscowym.

13. Czasowe zajęcie.

14. Zakres stałego zajęcia - art. 124 ust. 6 ugn - przebudowa.

15. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: