Ochrona środowiska

Produkt uboczny w praktyce stosowania przepisów ustawy o odpadach

3 października 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Profil uczestnika:

 • organy administracji publicznej (Urzędy Marszałkowskie, WIOŚ) przyjmujące zgłoszenia i uczestniczące w procedurze uznania za produkt uboczny
 • przedsiębiorcy chcących uzyskać decyzje o statusie produktu ubocznego i konsultanci środowiskowi reprezentujący przedsiębiorców

Szkolenie obejmuje analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, stanowisk WIOŚ oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

1. Produkt, wyrób końcowy, odpad - pojęcie i kwalifikacja.

 • Kto decyduje o tym, co jest wyrobem końcowym w procesie produkcyjnym?
 • pojęcie odpadu.
 • Kiedy substancja staje się odpadem, a kiedy nadal jest produktem?
 • Koncepcja produktu ubocznego w Komunikacie Komisji wyjaśniającym dotyczący odpadów i produktów ubocznych (COM/2007/0059) i na tle koncepcji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • Produkt uboczny a utrata statusu odpadu - w czym tkwi sedno różnicy?

2. Przesłanki uznania substancji za produkt uboczny (PU)

 • Art. 10 ou - założenia po nowelizacji
 • Zmiana stanu prawnego - wygaśnięcie dotychczasowych zgłoszeń
 • Przedmiot lub substancje powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja
 • Pewność wykorzystania
 • Wykorzystywanie bez dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa
 • Integralność procesu produkcyjnego
 • Spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań
 • Wymagania określone w przepisach prawa (brak aktualnie aktów prawnych)

3. Treść zgłoszenia - wniosku o wydanie decyzji o uznaniu za produkt uboczny

 • Zakres wniosku, adresat wniosku
 • Wnioskowany czas obowiązywania decyzji, tonaż PU
 • Wymagane dokumenty
 • Jak weryfikować spełnienie wymagań?
 • Jak powinno się udowodnić powiązanie z procesem technologicznym?
 • Czy na całość przyszłego odbioru trzeba mieć podpisane umowy?
 • Na kim ciąży obowiązek udowodnienia wszystkich przesłanek? Czy marszałek prowadzi postępowanie dowodowe z urzędu? - analiza orzecznictwa

4. Współdziałanie z WIOŚ

 • kontrola w miejscu prowadzenia działalności
 • postanowienie WIOŚ i jego skutki dla wniosku
 • procedura odwoławcza

5. Decyzja uznaniu za produkt uboczny

 • Decyzja negatywna - jako decyzja związana - kiedy?
 • Określenie w decyzji warunków uznania za produkt uboczny
 • Zakaz łącznego magazynowania z odpadami
 • Zmiana procesu technologicznego a zmiana zgłoszenia

6. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Ochrona środowiska

Produkt uboczny w praktyce stosowania przepisów ustawy o odpadach

3 października 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Profil uczestnika:

 • organy administracji publicznej (Urzędy Marszałkowskie, WIOŚ) przyjmujące zgłoszenia i uczestniczące w procedurze uznania za produkt uboczny
 • przedsiębiorcy chcących uzyskać decyzje o statusie produktu ubocznego i konsultanci środowiskowi reprezentujący przedsiębiorców

Szkolenie obejmuje analizę orzecznictwa sądów administracyjnych, stanowisk WIOŚ oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


PROGRAM

1. Produkt, wyrób końcowy, odpad - pojęcie i kwalifikacja.

 • Kto decyduje o tym, co jest wyrobem końcowym w procesie produkcyjnym?
 • pojęcie odpadu.
 • Kiedy substancja staje się odpadem, a kiedy nadal jest produktem?
 • Koncepcja produktu ubocznego w Komunikacie Komisji wyjaśniającym dotyczący odpadów i produktów ubocznych (COM/2007/0059) i na tle koncepcji Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • Produkt uboczny a utrata statusu odpadu - w czym tkwi sedno różnicy?

2. Przesłanki uznania substancji za produkt uboczny (PU)

 • Art. 10 ou - założenia po nowelizacji
 • Zmiana stanu prawnego - wygaśnięcie dotychczasowych zgłoszeń
 • Przedmiot lub substancje powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja
 • Pewność wykorzystania
 • Wykorzystywanie bez dalszego przetwarzania innego niż normalna praktyka przemysłowa
 • Integralność procesu produkcyjnego
 • Spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań
 • Wymagania określone w przepisach prawa (brak aktualnie aktów prawnych)

3. Treść zgłoszenia - wniosku o wydanie decyzji o uznaniu za produkt uboczny

 • Zakres wniosku, adresat wniosku
 • Wnioskowany czas obowiązywania decyzji, tonaż PU
 • Wymagane dokumenty
 • Jak weryfikować spełnienie wymagań?
 • Jak powinno się udowodnić powiązanie z procesem technologicznym?
 • Czy na całość przyszłego odbioru trzeba mieć podpisane umowy?
 • Na kim ciąży obowiązek udowodnienia wszystkich przesłanek? Czy marszałek prowadzi postępowanie dowodowe z urzędu? - analiza orzecznictwa

4. Współdziałanie z WIOŚ

 • kontrola w miejscu prowadzenia działalności
 • postanowienie WIOŚ i jego skutki dla wniosku
 • procedura odwoławcza

5. Decyzja uznaniu za produkt uboczny

 • Decyzja negatywna - jako decyzja związana - kiedy?
 • Określenie w decyzji warunków uznania za produkt uboczny
 • Zakaz łącznego magazynowania z odpadami
 • Zmiana procesu technologicznego a zmiana zgłoszenia

6. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Radca prawny, dr habilitowany nauk prawnych, specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, ocenach oddziaływania na środowisko oraz gospodarowaniu odpadami. Praktyk w konsultingu ze swojej specjalizacji, współpracownik firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Pracownik naukowy wydziału prawa uczelni wyższej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska. Jest współautorką raportów ewaluacyjnych i prognoz ooś oraz opinii prawnych. Posiada doświadczenie w uspołecznianiu procesów decyzyjnych. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia z szeroko pojętego z prawa ochrony środowiska, autorka blisko 100 publikacji, prelegentka wielu konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Ceniona trenerka ciesząca się uznaniem zleceniodawców i klientów, szkoliła m.in. przedsiębiorców, kadry Inspekcji Ochrony Środowiska, pracowników Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także kadry nadzoru budowlanego oraz urzędników administracji ogólnej z całej Polski.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: