Ochrona środowiska

Ochrona powietrza - warsztaty - operat ochrony powietrza, wyznaczanie i obliczanie emisji oraz modelowanie poziomów substancji w powietrzu

10 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie koncentruje się na aspektach, które są najistotniejsze w kontekście ochrony powietrza ? wyznaczaniu i obliczaniu emisji w oparciu o różne metody oraz modelowaniu poziomów substancji w powietrzu. Są to zagadnienia będące kluczowym elementem każdego operatu ochrony powietrza.

Szkolenie ma charakter praktyczny ? omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładami m.in. obliczeń emisji, analizy i interpretacji danych oraz wyników rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

1. Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza - wybrane zagadnienia praktyczne

 • Czym są standardy emisyjne, w jaki sposób się je wyraża?
 • Rodzaje instalacji, dla których określone zostały standardy emisyjne
 • Standardy emisyjne dla źródeł spalania paliw:
  • wyjątki od stosowania standardów emisyjnych dla źródeł spalania paliw
  • przypisywanie standardów emisyjnych do źródeł spalania paliw
  • obliczenia wielkości emisji na podstawie standardów emisyjnych
 • Standardy emisyjne dla instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne:
  • podstawowe pojęcia dotyczące standardów emisyjnych LZO
  • rodzaje procesów, dla których określa się standardy emisyjne LZO
  • obliczenia wielkości emisji na podstawie standardów emisyjnych LZO

2. Pozostałe metody określania wielkości emisji do powietrza (inne niż standardy emisyjne) dla wybranych rodzajów instalacji:

 • Instalacje/źródła spalania paliw (nieobjęte SE)
 • Instalacje do magazynowania paliw
 • Stanowiska spawalnicze
 • Instalacje wykorzystujące LZO (nieobjęte SE)

3. Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu - wybrane zagadnienia praktyczne

 • Wartości odniesienia substancji w powietrzu
 • Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu
 • Tło zanieczyszczeń i dane meteorologiczne
 • Obszary wyłączone z obliczeń - analiza stanu własności terenu zakładu
 • Podstawowe parametry emitorów w kontekście obliczeń rozprzestrzeniania
 • Zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu - zakres pełny i skrócony, rozkład stężeń substancji w powietrzu - stężenia maksymalne, średnioroczne, częstości przekroczeń i percentyl stężeń maksymalnych
 • Opad substancji pyłowej
 • Założenia konieczne do wykonania obliczeń
 • Analiza wyników rozprzestrzenia się substancji w powietrzu - jak oceniać uzyskane wyniki modelowania

4. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Wieloletni praktyk w zakresie ochrony środowiska, autor licznych opracowań obejmujących tematykę ochrony powietrza m.in. raportów oceny oddziaływania na środowisko, operatów ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, współpracujący z przedsiębiorcami z różnych branż na terenie całego kraju. Posiada bogate doświadcze zgromadzone podczas pracy na rzecz wielu podmiotów przemysłowych oraz jednostek sektora publicznego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw. VAT.

Ochrona środowiska

Ochrona powietrza - warsztaty - operat ochrony powietrza, wyznaczanie i obliczanie emisji oraz modelowanie poziomów substancji w powietrzu

10 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Szkolenie koncentruje się na aspektach, które są najistotniejsze w kontekście ochrony powietrza ? wyznaczaniu i obliczaniu emisji w oparciu o różne metody oraz modelowaniu poziomów substancji w powietrzu. Są to zagadnienia będące kluczowym elementem każdego operatu ochrony powietrza.

Szkolenie ma charakter praktyczny ? omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładami m.in. obliczeń emisji, analizy i interpretacji danych oraz wyników rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.


PROGRAM

1. Standardy emisyjne w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza - wybrane zagadnienia praktyczne

 • Czym są standardy emisyjne, w jaki sposób się je wyraża?
 • Rodzaje instalacji, dla których określone zostały standardy emisyjne
 • Standardy emisyjne dla źródeł spalania paliw:
  • wyjątki od stosowania standardów emisyjnych dla źródeł spalania paliw
  • przypisywanie standardów emisyjnych do źródeł spalania paliw
  • obliczenia wielkości emisji na podstawie standardów emisyjnych
 • Standardy emisyjne dla instalacji, w których używane są rozpuszczalniki organiczne:
  • podstawowe pojęcia dotyczące standardów emisyjnych LZO
  • rodzaje procesów, dla których określa się standardy emisyjne LZO
  • obliczenia wielkości emisji na podstawie standardów emisyjnych LZO

2. Pozostałe metody określania wielkości emisji do powietrza (inne niż standardy emisyjne) dla wybranych rodzajów instalacji:

 • Instalacje/źródła spalania paliw (nieobjęte SE)
 • Instalacje do magazynowania paliw
 • Stanowiska spawalnicze
 • Instalacje wykorzystujące LZO (nieobjęte SE)

3. Metodyka modelowania poziomów substancji w powietrzu - wybrane zagadnienia praktyczne

 • Wartości odniesienia substancji w powietrzu
 • Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu
 • Tło zanieczyszczeń i dane meteorologiczne
 • Obszary wyłączone z obliczeń - analiza stanu własności terenu zakładu
 • Podstawowe parametry emitorów w kontekście obliczeń rozprzestrzeniania
 • Zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu - zakres pełny i skrócony, rozkład stężeń substancji w powietrzu - stężenia maksymalne, średnioroczne, częstości przekroczeń i percentyl stężeń maksymalnych
 • Opad substancji pyłowej
 • Założenia konieczne do wykonania obliczeń
 • Analiza wyników rozprzestrzenia się substancji w powietrzu - jak oceniać uzyskane wyniki modelowania

4. Panel dyskusyjny, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Wieloletni praktyk w zakresie ochrony środowiska, autor licznych opracowań obejmujących tematykę ochrony powietrza m.in. raportów oceny oddziaływania na środowisko, operatów ochrony powietrza, pozwoleń zintegrowanych, współpracujący z przedsiębiorcami z różnych branż na terenie całego kraju. Posiada bogate doświadcze zgromadzone podczas pracy na rzecz wielu podmiotów przemysłowych oraz jednostek sektora publicznego.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw. VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: