Podatki

Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) w 2024 r.

15 lipca 2024 r.

Wawa/online

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:

 • pojęcie podróży służbowej;
 • podróż służbowa a jazda lokalna - różnice
 • polecenie wyjazdu służbowego - obowiązki formalne dokumentu - kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • druk delegacji - z miejsca zamieszkania lub z miejsca pracy
 • podróż zagraniczna do kilku państw;
  • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej - problemy praktyczne;
  • wyjazd do kilku państw - dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
  • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic.

2. Rozliczanie podróży służbowej:

 • rozliczenie wyjazdu - wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji - problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • oświadczenie o braku dokumentu i wysokości poniesionego wydatku - zasady stosowania;
 • oświadczenie o wysokości diet i ryczałtów - w których przypadkach stosowane?
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

3. Świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowej:

 • dieta krajowa;
 • dieta zagraniczna;
 • ryczałt na dojazdy, ryczałt za noclegi, limit noclegowy;
 • zasady wyliczenia diet w przypadku podróży służbowej;
 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, wyższa dieta niż wynikająca z Rozporządzenia; dieta krajowa w przypadku wyjazdu za granicę.

4. Rozliczanie samochodów prywatnych wykorzystywanych w podróży służbowej:

 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego używanego w celach służbowych;
 • jazda zamiejscowa a jazda lokalna;
 • samochód prywatny własny, pożyczony, samochód służbowy;
 • wydatki dodatkowe związane z samochodem a stawka za 1 km przebiegu;
 • rozliczanie samochodów elektrycznych;
 • dodatkowe badanie lekarskie - czy konieczne?
 • Przejazd samochodem a czas pracy kierowcy - najnowsze kontrole PIP.

5. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców:

 • Założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
 • Odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
 • Zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
 • Zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
 • Pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
 • 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania - zasady wyliczeń;
 • Zwolnienia na gruncie ZUS;
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby - online

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie

Podatki

Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) w 2024 r.

15 lipca 2024 r.

Wawa/online

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:

 • pojęcie podróży służbowej;
 • podróż służbowa a jazda lokalna - różnice
 • polecenie wyjazdu służbowego - obowiązki formalne dokumentu - kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • druk delegacji - z miejsca zamieszkania lub z miejsca pracy
 • podróż zagraniczna do kilku państw;
  • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej - problemy praktyczne;
  • wyjazd do kilku państw - dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
  • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic.

2. Rozliczanie podróży służbowej:

 • rozliczenie wyjazdu - wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji - problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • oświadczenie o braku dokumentu i wysokości poniesionego wydatku - zasady stosowania;
 • oświadczenie o wysokości diet i ryczałtów - w których przypadkach stosowane?
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

3. Świadczenia wypłacane z tytułu podróży służbowej:

 • dieta krajowa;
 • dieta zagraniczna;
 • ryczałt na dojazdy, ryczałt za noclegi, limit noclegowy;
 • zasady wyliczenia diet w przypadku podróży służbowej;
 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu, wyższa dieta niż wynikająca z Rozporządzenia; dieta krajowa w przypadku wyjazdu za granicę.

4. Rozliczanie samochodów prywatnych wykorzystywanych w podróży służbowej:

 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu prywatnego używanego w celach służbowych;
 • jazda zamiejscowa a jazda lokalna;
 • samochód prywatny własny, pożyczony, samochód służbowy;
 • wydatki dodatkowe związane z samochodem a stawka za 1 km przebiegu;
 • rozliczanie samochodów elektrycznych;
 • dodatkowe badanie lekarskie - czy konieczne?
 • Przejazd samochodem a czas pracy kierowcy - najnowsze kontrole PIP.

5. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców:

 • Założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
 • Odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
 • Zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
 • Zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
 • Pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
 • 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania - zasady wyliczeń;
 • Zwolnienia na gruncie ZUS;
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.

HARMONOGRAM

09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Przerwa (Lunch)
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału jednej osoby - online

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: