Windykacja

Dziedziczenie przez gminy - aktualne regulacje i planowane zmiany

28 sierpnia 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Dziedziczenie

 • Otwarcie spadku
 • Kolejność dziedziczenia
 • Dziedziczenie testamentowe
 • Dziedziczenie ustawowe
 • Zdolność do dziedziczenia
 • Przyczyny niegodności dziedziczenia
 • Zrzeczenie się dziedziczenia
 • Odrzucenie spadku
 • Przyjęcie spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza

2. Gmina jako spadkobierca przymusowy (konieczny)

 • Niedopuszczalność oświadczenia o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku wprost
 • Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe

3. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

 • Uprawnieni do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
 • Wymogi formalne wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
 • Obowiązki spoczywające na wnioskodawcy
 • Ustalenie zainteresowanych i poszukiwanie spadkobierców
 • Kuratora dla osób, których miejsce pobytu nie jest znane
 • Kurator dla nieobecnego spadkobiercy

4. Ustalenie składu spadku

 • Masa spadkowa
 • Zawiadomienia banków o rachunkach zamkniętych lub uśpionych
 • Spis inwentarza
 • Wykaz inwentarza

5. Zabezpieczenie spadku

 • Środki zabezpieczenia spadku
 • Postępowanie w sprawie zabezpieczenia spadku

6. Spłata długów spadkowych

 • Ocena konieczności spłaty długów spadkowych
 • Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych
 • Wyliczanie kwot należnych wierzycielom spadkowym

7. Planowane zmiany prawa spadkowego

 • Ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych
 • Dostęp do danych w rejestrach i bazach publicznych
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe wyłącznie ze spadku

8. Pytania i odpowiedzi

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw. VAT.

Windykacja

Dziedziczenie przez gminy - aktualne regulacje i planowane zmiany

28 sierpnia 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Dziedziczenie

 • Otwarcie spadku
 • Kolejność dziedziczenia
 • Dziedziczenie testamentowe
 • Dziedziczenie ustawowe
 • Zdolność do dziedziczenia
 • Przyczyny niegodności dziedziczenia
 • Zrzeczenie się dziedziczenia
 • Odrzucenie spadku
 • Przyjęcie spadku wprost bądź z dobrodziejstwem inwentarza

2. Gmina jako spadkobierca przymusowy (konieczny)

 • Niedopuszczalność oświadczenia o odrzuceniu bądź przyjęciu spadku wprost
 • Ograniczona odpowiedzialność za długi spadkowe

3. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

 • Uprawnieni do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
 • Wymogi formalne wniosku o stwierdzenie nabycia spadku
 • Obowiązki spoczywające na wnioskodawcy
 • Ustalenie zainteresowanych i poszukiwanie spadkobierców
 • Kuratora dla osób, których miejsce pobytu nie jest znane
 • Kurator dla nieobecnego spadkobiercy

4. Ustalenie składu spadku

 • Masa spadkowa
 • Zawiadomienia banków o rachunkach zamkniętych lub uśpionych
 • Spis inwentarza
 • Wykaz inwentarza

5. Zabezpieczenie spadku

 • Środki zabezpieczenia spadku
 • Postępowanie w sprawie zabezpieczenia spadku

6. Spłata długów spadkowych

 • Ocena konieczności spłaty długów spadkowych
 • Kolejność zaspokajania wierzycieli spadkowych
 • Wyliczanie kwot należnych wierzycielom spadkowym

7. Planowane zmiany prawa spadkowego

 • Ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych
 • Dostęp do danych w rejestrach i bazach publicznych
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe wyłącznie ze spadku

8. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw. VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: