Nieruchomości

Renta planistyczna w świetle ostatniej nowelizacji - aktualne regulacje w 2024 r.

11 lipca 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Ustalanie na etapie uchwalania planu zasadności wprowadzenia stawki opłaty od wzrostu wartości.

2. Zapis w planie dotyczący stawki (stawek) opłaty.

3. Zbycie nieruchomości w okresie 5 lat jako przesłanka wszczęcia postępowania (w tym zdefiniowanie pojęcia nieuchomości).

4. Sprawdzanie zaadności prowadzenia postępowania (opinia rzeczoznawcy).

5. Uchwalenie planu jako przesłanka ustalenia opłaty:

  • stary plan (art. 87 ust 3a upzp),
  • faktyczny sposób korzystania,
  • ustalenia nowego planu

6. Zmiana planu jako przesłanka ustalenia opłaty.

7. Zrozumienie art. 37 us. 1 upzp - istotne daty.

8. Wyjaśnienia wątpiwości wynikających z opinii biegłego.

9. Konstrukcja decyzji w sprawie ustalenia opłaty.

10. Pytania i dyskusja.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Renta planistyczna w świetle ostatniej nowelizacji - aktualne regulacje w 2024 r.

11 lipca 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Ustalanie na etapie uchwalania planu zasadności wprowadzenia stawki opłaty od wzrostu wartości.

2. Zapis w planie dotyczący stawki (stawek) opłaty.

3. Zbycie nieruchomości w okresie 5 lat jako przesłanka wszczęcia postępowania (w tym zdefiniowanie pojęcia nieuchomości).

4. Sprawdzanie zaadności prowadzenia postępowania (opinia rzeczoznawcy).

5. Uchwalenie planu jako przesłanka ustalenia opłaty:

  • stary plan (art. 87 ust 3a upzp),
  • faktyczny sposób korzystania,
  • ustalenia nowego planu

6. Zmiana planu jako przesłanka ustalenia opłaty.

7. Zrozumienie art. 37 us. 1 upzp - istotne daty.

8. Wyjaśnienia wątpiwości wynikających z opinii biegłego.

9. Konstrukcja decyzji w sprawie ustalenia opłaty.

10. Pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczony wykładowca szkoleń z obszaru gospodarki nieruchomościami, ceniony ekspert w tej dziedzinie.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: