Nieruchomości

Operat szacunkowy w administracji publicznej

17 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Szkolenie uwzględnia treść najnowszego rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości z 9 września 2023 r., nowe regulacje dotyczące planowania przestrzennego z 2023 r. oraz zmiany w specustawie drogowej, które weszły w życie 2 października 2022 r., dotyczące obowiązku sporządzania operatów szacunkowych w postaci elektronicznej.

O czym będziemy mówić:

 • Czy geodeta może sporządzić operat szacunkowy?
 • Dlaczego rzeczoznawcy znów muszą sporządzać elektroniczne wyciągi z operatów?
 • Kiedy organ ma obowiązek udostępnić operat w postaci elektronicznej?
 • Na co zwrócić uwagę podczas czytania operatu szacunkowego?
 • Czym jest wiedza specjalna i czy organ lub strona postępowania może ją kwestionować?
 • W jaki sposób negatywna ocena organizacji zawodowej wpływa na ważność operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym?

BONUS:

 • O co chodzi w zasadzie korzyści ? interpretacja Ministerstwa a dwie rozbieżne linie orzecznicze sądów?
 • Jakie są zasady wyceny i ustalania odszkodowania na potrzeby wywłaszczeń pod CPK i inwestycji towarzyszących, np. linii kolejowych (tzw. szprych)?

1. Kto może wyceniać na potrzeby organu administracji publicznej?

 • Źródła obowiązku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Zakres uprawnień zawodowych - czy to zawsze musi być rzeczoznawca majątkowy?
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym.
 • Rzeczoznawca majątkowy w sprawach cywilnych.
 • Wycena nieruchomości a prawo zamówień publicznych.
 • Bezstronność rzeczoznawcy majątkowego.

2. Operat szacunkowy - trochę formalności

 • Operat szacunkowy wg ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego
 • Udostępnianie operatu szacunkowego w trzech trybach ustawowych do wyboru
 • Aktualność operatu szacunkowego - potwierdzanie aktualności, aneksowanie a aktualizacja i przesłanki utraty ważności operatu szacunkowego

4. Czytamy operat szacunkowy

 • Ocena formalna dokumentu i ocena wartości dowodowej
 • Wiedza specjalna i zakres oceny merytorycznej.
 • Elementy operatu wg rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, w tym w szczególności:
  • Opis nieruchomości
  • Przeznaczenie nieruchomości
  • Cechy rynkowe i rynek nieruchomości
  • Podejście porównawcze
 • BONUS: Sposoby wyceny nieruchomości dla przykładowych celów
  • Zasada korzyści
  • Wycena i odszkodowania pod CPK i inwestycje towarzyszące

5. Kontra

 • Inne operaty szacunkowe
 • Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.
 • Skarga na rzeczoznawcę majątkowego - postępowanie dyscyplinarne

6. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji rządowej, od kilkunastu lat zajmuje się problematyką gospodarki nieruchomościami, w szczególności sposobami wyceny nieruchomości i odpowiedzialnością zawodową rzeczoznawców majątkowych, wykładowca akademicki oraz prowadzący szkolenia branżowe z zakresu wyceny nieruchomości i działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Operat szacunkowy w administracji publicznej

17 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Szkolenie uwzględnia treść najnowszego rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości z 9 września 2023 r., nowe regulacje dotyczące planowania przestrzennego z 2023 r. oraz zmiany w specustawie drogowej, które weszły w życie 2 października 2022 r., dotyczące obowiązku sporządzania operatów szacunkowych w postaci elektronicznej.

O czym będziemy mówić:

 • Czy geodeta może sporządzić operat szacunkowy?
 • Dlaczego rzeczoznawcy znów muszą sporządzać elektroniczne wyciągi z operatów?
 • Kiedy organ ma obowiązek udostępnić operat w postaci elektronicznej?
 • Na co zwrócić uwagę podczas czytania operatu szacunkowego?
 • Czym jest wiedza specjalna i czy organ lub strona postępowania może ją kwestionować?
 • W jaki sposób negatywna ocena organizacji zawodowej wpływa na ważność operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym?

BONUS:

 • O co chodzi w zasadzie korzyści ? interpretacja Ministerstwa a dwie rozbieżne linie orzecznicze sądów?
 • Jakie są zasady wyceny i ustalania odszkodowania na potrzeby wywłaszczeń pod CPK i inwestycji towarzyszących, np. linii kolejowych (tzw. szprych)?

PROGRAM

1. Kto może wyceniać na potrzeby organu administracji publicznej?

 • Źródła obowiązku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 • Zakres uprawnień zawodowych - czy to zawsze musi być rzeczoznawca majątkowy?
 • Status prawny rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniu administracyjnym.
 • Rzeczoznawca majątkowy w sprawach cywilnych.
 • Wycena nieruchomości a prawo zamówień publicznych.
 • Bezstronność rzeczoznawcy majątkowego.

2. Operat szacunkowy - trochę formalności

 • Operat szacunkowy wg ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Elektroniczny wyciąg z operatu szacunkowego
 • Udostępnianie operatu szacunkowego w trzech trybach ustawowych do wyboru
 • Aktualność operatu szacunkowego - potwierdzanie aktualności, aneksowanie a aktualizacja i przesłanki utraty ważności operatu szacunkowego

4. Czytamy operat szacunkowy

 • Ocena formalna dokumentu i ocena wartości dowodowej
 • Wiedza specjalna i zakres oceny merytorycznej.
 • Elementy operatu wg rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości, w tym w szczególności:
  • Opis nieruchomości
  • Przeznaczenie nieruchomości
  • Cechy rynkowe i rynek nieruchomości
  • Podejście porównawcze
 • BONUS: Sposoby wyceny nieruchomości dla przykładowych celów
  • Zasada korzyści
  • Wycena i odszkodowania pod CPK i inwestycje towarzyszące

5. Kontra

 • Inne operaty szacunkowe
 • Ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez organizację zawodową.
 • Skarga na rzeczoznawcę majątkowego - postępowanie dyscyplinarne

6. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Przerwa
13:30 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Rzeczoznawca majątkowy, pracownik administracji rządowej, od kilkunastu lat zajmuje się problematyką gospodarki nieruchomościami, w szczególności sposobami wyceny nieruchomości i odpowiedzialnością zawodową rzeczoznawców majątkowych, wykładowca akademicki oraz prowadzący szkolenia branżowe z zakresu wyceny nieruchomości i działalności zawodowej rzeczoznawców majątkowych


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: