Nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości w praktyce

21 sierpnia 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Prawne określenie nieruchomości

 • Nieruchomość gruntowa
 • Nieruchomość rolna
 • Nieruchomość leśna
 • Nieruchomość budynkowa
 • Nieruchomość lokalowa

2. Posiadanie samoistne a zależne

 • Pojęcie posiadania samoistnego
 • Wola władania dla siebie jak właściciel (animus rem sibi habendi)
 • Fizyczne władanie rzeczą (corpus)
 • Możliwość posiadania samoistnego a zasiedzenie
 • Domniemanie posiadania samoistnego
 • Posiadanie samoistne przy zasiedzeniu udziału we współwłasności
 • Zmiana posiadania zależnego na samoistne

3. Dobra i zła wiara

 • Pojęcie dobrej i złej wiary
 • Domniemanie dobrej wiary
 • Moment decydujący o dobrej wierze

4. Okres zasiedzenia

 • Terminy zasiedzenia
 • Zawieszenie biegu zasiedzenia
 • Wstrzymanie biegu zasiedzenia
 • Przerwanie biegu zasiedzenia
 • Doliczenia okresu posiadania poprzednika prawnego

5. Ograniczenia i wyłączenia możliwości zasiedzenia

 • Nabycie przez zasiedzenie nieruchomości rolnej od 30.04.2019 r.
 • Nabycie przez zasiedzenie lasu państwowego
 • Nabycie przez zasiedzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia przez cudzoziemca
 • Wyłączenie zasiedzenia gruntów pod wodami publicznymi
 • Wyłączenie zasiedzenia drogi publicznej
 • Inne wyłączenia i ograniczenia zasiedzenia

6. Zasiedzenie a inne sposoby nabycia własności na skutek upływu czasu

 • Przemilczenie
 • Uwłaszczenie

7. Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego

 • Możliwość zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego
 • Dopuszczalność nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie
 • Możliwość zasiedzenia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego działki sąsiadującej
 • Możliwość zaliczania okresu posiadania użytkowania wieczystego do okresu samoistnego posiadania nieruchomości prowadzącego do nabycia jej własności przez zasiedzenie
 • Przerwanie biegu zasiedzenia prawa własności nieruchomości przez jej użytkownika wieczystego

8. Zniesienie zakazu zasiadywania nieruchomości państwowych

 • Przepisy kodeksu cywilnego od wejścia w życie do 1.10.1990 r. - zakaz zasiadywania nieruchomości państwowych
 • Przepisy kodeksu cywilnego od 1.10.1990 r. - zniesienie zakazu zasiadywania nieruchomości państwowych
 • Okresy zasiedzenia
 • Przepisy przejściowe

9. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

 • Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia
 • Elementy wniosku o zasiedzenie własności nieruchomości
 • Rozpoznanie wniosku o zasiedzenie na rozprawie
 • Związanie sądu żądaniem wniosku o zasiedzenie
 • Zarzut zasiedzenia
 • Zasiedzenie jako przesłanka rozstrzygnięcia

10. Uczestnicy postępowania

 • Uzyskanie statusu uczestnika
 • Praktyka ustalania kręgu uczestników postępowania o zasiedzenie
 • Wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie
 • Ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu
 • Skutki niewezwania zainteresowanych

11. Prawomocność postanowień o zasiedzeniu i jego skutki

 • Prawomocność postanowień o zasiedzeniu
 • Prawomocność postanowień o oddaleniu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia
 • Wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia (art. 523 kpc)
 • Wpis orzeczenia stwierdzającego zasiedzenie w księdze wieczystej
 • Zasiedzenie a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • Zasiedzenie a roszczenia uzupełniające
 • Zasiedzenie a prawa rzeczowe ograniczone
 • Zasiedzenie a prawa osobiste i roszczenia

12. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości w praktyce

21 sierpnia 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Prawne określenie nieruchomości

 • Nieruchomość gruntowa
 • Nieruchomość rolna
 • Nieruchomość leśna
 • Nieruchomość budynkowa
 • Nieruchomość lokalowa

2. Posiadanie samoistne a zależne

 • Pojęcie posiadania samoistnego
 • Wola władania dla siebie jak właściciel (animus rem sibi habendi)
 • Fizyczne władanie rzeczą (corpus)
 • Możliwość posiadania samoistnego a zasiedzenie
 • Domniemanie posiadania samoistnego
 • Posiadanie samoistne przy zasiedzeniu udziału we współwłasności
 • Zmiana posiadania zależnego na samoistne

3. Dobra i zła wiara

 • Pojęcie dobrej i złej wiary
 • Domniemanie dobrej wiary
 • Moment decydujący o dobrej wierze

4. Okres zasiedzenia

 • Terminy zasiedzenia
 • Zawieszenie biegu zasiedzenia
 • Wstrzymanie biegu zasiedzenia
 • Przerwanie biegu zasiedzenia
 • Doliczenia okresu posiadania poprzednika prawnego

5. Ograniczenia i wyłączenia możliwości zasiedzenia

 • Nabycie przez zasiedzenie nieruchomości rolnej od 30.04.2019 r.
 • Nabycie przez zasiedzenie lasu państwowego
 • Nabycie przez zasiedzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia przez cudzoziemca
 • Wyłączenie zasiedzenia gruntów pod wodami publicznymi
 • Wyłączenie zasiedzenia drogi publicznej
 • Inne wyłączenia i ograniczenia zasiedzenia

6. Zasiedzenie a inne sposoby nabycia własności na skutek upływu czasu

 • Przemilczenie
 • Uwłaszczenie

7. Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego

 • Możliwość zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego
 • Dopuszczalność nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie
 • Możliwość zasiedzenia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego działki sąsiadującej
 • Możliwość zaliczania okresu posiadania użytkowania wieczystego do okresu samoistnego posiadania nieruchomości prowadzącego do nabycia jej własności przez zasiedzenie
 • Przerwanie biegu zasiedzenia prawa własności nieruchomości przez jej użytkownika wieczystego

8. Zniesienie zakazu zasiadywania nieruchomości państwowych

 • Przepisy kodeksu cywilnego od wejścia w życie do 1.10.1990 r. - zakaz zasiadywania nieruchomości państwowych
 • Przepisy kodeksu cywilnego od 1.10.1990 r. - zniesienie zakazu zasiadywania nieruchomości państwowych
 • Okresy zasiedzenia
 • Przepisy przejściowe

9. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

 • Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia
 • Elementy wniosku o zasiedzenie własności nieruchomości
 • Rozpoznanie wniosku o zasiedzenie na rozprawie
 • Związanie sądu żądaniem wniosku o zasiedzenie
 • Zarzut zasiedzenia
 • Zasiedzenie jako przesłanka rozstrzygnięcia

10. Uczestnicy postępowania

 • Uzyskanie statusu uczestnika
 • Praktyka ustalania kręgu uczestników postępowania o zasiedzenie
 • Wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie
 • Ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu
 • Skutki niewezwania zainteresowanych

11. Prawomocność postanowień o zasiedzeniu i jego skutki

 • Prawomocność postanowień o zasiedzeniu
 • Prawomocność postanowień o oddaleniu wniosku o stwierdzenie zasiedzenia
 • Wniosek o zmianę prawomocnego postanowienia (art. 523 kpc)
 • Wpis orzeczenia stwierdzającego zasiedzenie w księdze wieczystej
 • Zasiedzenie a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • Zasiedzenie a roszczenia uzupełniające
 • Zasiedzenie a prawa rzeczowe ograniczone
 • Zasiedzenie a prawa osobiste i roszczenia

12. Panel dyskusyjny - pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: