Nieruchomości

Podatek VAT w nieruchomościach w 2024 r., opłata przekształceniowa a VAT po zmianach z 2023 r.

1 października 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2024 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w nieruchomościach uwzględniające zmiany związane z opłatą przekształceniową z 2023 r.;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem ? rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów - zapraszamy do nadsyłania pytań przed szkoleniem.

1. Aktualne problemy rozliczania podatku VAT w JST w 2024 r. - ujęcie ogólne:

 • Proporcja i pre-współczynnik;
 • Pre-współczynnik dochodowy i inny - przykłady stosowania;
 • Korekta roczna rozliczeń za rok poprzedni;
 • Pojęcie refakturowania oraz usługi podlegające refakturowaniu, w tym: woda, śmieci i ścieki, energia cieplna, energia gazowa, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne
 • Stawki VAT podstawowe i obniżone;
 • Problemy związane z fakturami, fakturami korygującymi, fakturami uproszczonymi.

2. Opłata przekształceniowa a VAT z uwzględnieniem zmian dotyczących użytkowania wieczystego:

 • Charakter opłaty przekształceniowej;
 • Opodatkowanie VAT użytkowania wieczystego sprzed 01.05.2004 r. i po tej dacie;
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - zasady;
 • Wyrok TSUE z dnia 25/02/2021 r.
 • Interpretacja ogólna MF z dnia 23/12/2021 r.
 • Sposób ustalania opłaty przekształceniowej w 2023 r. po wyroku TSUE i interpretacji MF;
 • Podatek VAT z brutta czy netto plus VAT? - problemy praktyczne

3. Aktualne problemy związane z rozliczaniem nieruchomości:

 • zwolnienia przedmiotowe od VAT - problemy praktyczne i aktualne orzecznictwo
 • rezygnacja ze stosowania ?zw? przed notariuszem -uregulowania wprowadzone w ramach SLIM-VAT 2
 • otrzymanie zaliczki a moment transakcji - zmiany wprowadzone w 2023 r. SLMI-VAT-3
 • sprzedaż gruntu z budynkiem - zasady opodatkowania i stawki podatkowe;
 • określenie wartości budynku, budowli i gruntu - znaczenie praktyczne;
 • aporty nieruchomości do spółek gminnych - opodatkowanie a czasem brak opodatkowania - rozróżnienie kiedy gmina działa jako podatnik a kiedy jako podmiot prawa publicznego (poza Vat);
 • sprzedaż budynki , budowle, pierwsze zasiedlenie - Gmina nabywa działki w drodze komunalizacji a potem dokonuje sprzedaży więc moment określenia pierwszego zasiedlenia;
 • Sprzedaż budowli takie jak stare boisko sportowe tj teren trawiasty, bramki i stara trybuna, sprzedaż terenów cmentarnych zabudowanych nagrobkami czasem nam się zdarza - z vat czy poza Vat;
 • grunty - tereny zieleni nieurządzonej, przeznaczone pod zabudowę ,tereny ZE, US1- czy bierzemy pod uwagę przy sprzedaży tylko podstawowe przeznaczenie terenu czy także dopuszczalne przeznaczenie, czym się kierować?;
 • grunty dzierżawione zabudowane budynkiem wzniesionym przez najemcę - sprzedaż w okresie trwania umowy lub po zakończeniu umowy, rozliczenie nakładów i opodatkowanie takiej sprzedaży, moment pierwszego zasiedlenia w takim przypadku

6. Pytania i odpowiedzi.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Nieruchomości

Podatek VAT w nieruchomościach w 2024 r., opłata przekształceniowa a VAT po zmianach z 2023 r.

1 października 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie regulacji podatkowych dotyczących rozliczenia podatku VAT obowiązujących od 2024 r.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty rozliczania podatku VAT w nieruchomościach uwzględniające zmiany związane z opłatą przekształceniową z 2023 r.;
 • Szkolenie odbywa się na zasadzie: problem ? rozwiązanie problemu i ma charakter warsztatów - zapraszamy do nadsyłania pytań przed szkoleniem.

PROGRAM

1. Aktualne problemy rozliczania podatku VAT w JST w 2024 r. - ujęcie ogólne:

 • Proporcja i pre-współczynnik;
 • Pre-współczynnik dochodowy i inny - przykłady stosowania;
 • Korekta roczna rozliczeń za rok poprzedni;
 • Pojęcie refakturowania oraz usługi podlegające refakturowaniu, w tym: woda, śmieci i ścieki, energia cieplna, energia gazowa, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne
 • Stawki VAT podstawowe i obniżone;
 • Problemy związane z fakturami, fakturami korygującymi, fakturami uproszczonymi.

2. Opłata przekształceniowa a VAT z uwzględnieniem zmian dotyczących użytkowania wieczystego:

 • Charakter opłaty przekształceniowej;
 • Opodatkowanie VAT użytkowania wieczystego sprzed 01.05.2004 r. i po tej dacie;
 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - zasady;
 • Wyrok TSUE z dnia 25/02/2021 r.
 • Interpretacja ogólna MF z dnia 23/12/2021 r.
 • Sposób ustalania opłaty przekształceniowej w 2023 r. po wyroku TSUE i interpretacji MF;
 • Podatek VAT z brutta czy netto plus VAT? - problemy praktyczne

3. Aktualne problemy związane z rozliczaniem nieruchomości:

 • zwolnienia przedmiotowe od VAT - problemy praktyczne i aktualne orzecznictwo
 • rezygnacja ze stosowania ?zw? przed notariuszem -uregulowania wprowadzone w ramach SLIM-VAT 2
 • otrzymanie zaliczki a moment transakcji - zmiany wprowadzone w 2023 r. SLMI-VAT-3
 • sprzedaż gruntu z budynkiem - zasady opodatkowania i stawki podatkowe;
 • określenie wartości budynku, budowli i gruntu - znaczenie praktyczne;
 • aporty nieruchomości do spółek gminnych - opodatkowanie a czasem brak opodatkowania - rozróżnienie kiedy gmina działa jako podatnik a kiedy jako podmiot prawa publicznego (poza Vat);
 • sprzedaż budynki , budowle, pierwsze zasiedlenie - Gmina nabywa działki w drodze komunalizacji a potem dokonuje sprzedaży więc moment określenia pierwszego zasiedlenia;
 • Sprzedaż budowli takie jak stare boisko sportowe tj teren trawiasty, bramki i stara trybuna, sprzedaż terenów cmentarnych zabudowanych nagrobkami czasem nam się zdarza - z vat czy poza Vat;
 • grunty - tereny zieleni nieurządzonej, przeznaczone pod zabudowę ,tereny ZE, US1- czy bierzemy pod uwagę przy sprzedaży tylko podstawowe przeznaczenie terenu czy także dopuszczalne przeznaczenie, czym się kierować?;
 • grunty dzierżawione zabudowane budynkiem wzniesionym przez najemcę - sprzedaż w okresie trwania umowy lub po zakończeniu umowy, rozliczenie nakładów i opodatkowanie takiej sprzedaży, moment pierwszego zasiedlenia w takim przypadku

6. Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub 3 osób

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 4 osób i więcej

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: