Windykacja

Egzekucja z nieruchomości - krok po kroku - w tym: egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, elektroniczna licytacja nieruchomości oraz omówienie projektowanych zmian

25 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Przedmiot egzekucji

 • nieruchomość - pojęcie, rodzaje, części składowe, przynależności i pozytki
 • zastosowanie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości do innych praw
 • egzekucja z kilku nieruchomości

2. Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego

 • organy egzekucyjne i ich właściwość
 • tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
 • wszczęcie egzekucji i wniosek o egzekucję z nieruchomości

3. Zajęcie nieruchomości

 • tryb i chwila zajęcia
 • skutki zajęcia
 • zakres zajęcia
 • zajęcie przeciwko osobie w związku małżeńskim
 • wpis ostrzeżenia o toczącej się egzekucji w księdze wieczystej

4. Egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

 • zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej na wniosek wierzyciela
 • zajęcie prawa dłużnika do działu majątku
 • egzekucja z udziału w nieruchomości objętej majątkiem wspólnym

5. Przyłączenie się innego wierzyciela do egzekucji z nieruchomości

 • dopuszczalność przyłączenia
 • charakter postępowania
 • koszty egzekucji
 • wpis o przyłączeniu w księdze wieczystej

6. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

7. Opis i oszacowanie nieruchomości

 • wniosek o opis i oszacowanie
 • elementy składowe opisu
 • oszacowanie
 • aktualność i kontrola operatu szacunkowego
 • warunki odstąpienia od szacowania nieruchomości

8. Licytacja nieruchomości

 • warunki licytacyjne
 • przebieg licytacji
 • udział małżonka w przetargu
 • zwolnienie z rękojmi

9. Elektroniczna licytacja nieruchomości - nowość od 19.09.2021 r.

10. Zbycie nieruchomości rolnej

11. Przejęcie nieruchomości

 • przesłanki przejęcia
 • zaliczenie wierzytelności na poczet ceny

12. Przybicie nieruchomości

 • przesłanki przybicia

13. Przysądzenie nieruchomości

 • przesłanki przysądzenia
 • skutki przysądzenia
 • status lokatora zajmującego nabytą nieruchomość

14. Opłata egzekucyjna i koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

15. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

 • uczestnicy podziału
 • kolejność i zakres zaspokojenia należności
 • zarzuty przeciwko planowi podziału
 • zakaz rozpoznawania sporu co do istnienia należności

16. Postępowanie postpodziałowe

 • pozostawienie należności wierzyciela hipotecznego na rachunku depozytowym
 • uzupełniający plan podziału
8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Egzekucja z nieruchomości - krok po kroku - w tym: egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład małżeńskiej wspólności majątkowej, elektroniczna licytacja nieruchomości oraz omówienie projektowanych zmian

25 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Przedmiot egzekucji

 • nieruchomość - pojęcie, rodzaje, części składowe, przynależności i pozytki
 • zastosowanie przepisów dotyczących egzekucji z nieruchomości do innych praw
 • egzekucja z kilku nieruchomości

2. Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego

 • organy egzekucyjne i ich właściwość
 • tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
 • wszczęcie egzekucji i wniosek o egzekucję z nieruchomości

3. Zajęcie nieruchomości

 • tryb i chwila zajęcia
 • skutki zajęcia
 • zakres zajęcia
 • zajęcie przeciwko osobie w związku małżeńskim
 • wpis ostrzeżenia o toczącej się egzekucji w księdze wieczystej

4. Egzekucja z nieruchomości wchodzącej w skład małżeńskiej wspólności majątkowej

 • zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej na wniosek wierzyciela
 • zajęcie prawa dłużnika do działu majątku
 • egzekucja z udziału w nieruchomości objętej majątkiem wspólnym

5. Przyłączenie się innego wierzyciela do egzekucji z nieruchomości

 • dopuszczalność przyłączenia
 • charakter postępowania
 • koszty egzekucji
 • wpis o przyłączeniu w księdze wieczystej

6. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

7. Opis i oszacowanie nieruchomości

 • wniosek o opis i oszacowanie
 • elementy składowe opisu
 • oszacowanie
 • aktualność i kontrola operatu szacunkowego
 • warunki odstąpienia od szacowania nieruchomości

8. Licytacja nieruchomości

 • warunki licytacyjne
 • przebieg licytacji
 • udział małżonka w przetargu
 • zwolnienie z rękojmi

9. Elektroniczna licytacja nieruchomości - nowość od 19.09.2021 r.

10. Zbycie nieruchomości rolnej

11. Przejęcie nieruchomości

 • przesłanki przejęcia
 • zaliczenie wierzytelności na poczet ceny

12. Przybicie nieruchomości

 • przesłanki przybicia

13. Przysądzenie nieruchomości

 • przesłanki przysądzenia
 • skutki przysądzenia
 • status lokatora zajmującego nabytą nieruchomość

14. Opłata egzekucyjna i koszty postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

15. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

 • uczestnicy podziału
 • kolejność i zakres zaspokojenia należności
 • zarzuty przeciwko planowi podziału
 • zakaz rozpoznawania sporu co do istnienia należności

16. Postępowanie postpodziałowe

 • pozostawienie należności wierzyciela hipotecznego na rachunku depozytowym
 • uzupełniający plan podziału

HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: