Windykacja

Windykacja i egzekucja należności - postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne i spadkowe oraz odpowiedzialność za długi spadkobierców i osób innych niż dłużnik

18 września 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Zasady odpowiedzialności wybranych podmiotów prawa cywilnego.

 • Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).
 • Odpowiedzialność małżonka dłużnika (zgoda małżonka dłużnika na zawarcie czynności prawnej, nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika).
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Przedawnienie roszczeń.

 • Zmiany terminów przedawnień,
 • Przedawnienie uwzględniane z urzędu w sprawach konsumenckich,
 • Przedawnienie w postępowaniu egzekucyjnym (odmowa nadania klauzuli wykonalności, odmowa wszczęcia egzekucji, umorzenie postępowania egzekucyjnego),
 • Przepisy międzyczasowe.

3. Czynności pozasądowe.

 • Ugody (rodzaje ugód i ich skutki, postępowania mediacyjne i pojednawcze).
 • Uznanie długu (rodzaje i skutki).
 • Cesja wierzytelności (warunki i skutki).
 • Wezwanie do zapłaty przedsądowe (treść i skutki).

4. Zabezpieczenie roszczeń.

 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia;
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego;
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

5. Postępowanie egzekucyjne po zmianach.

 • Wybór i właściwość komornika, w tym przy zmianie miejsca zamieszkania dłużnika;
 • Skarga na czynności komornika;
 • Utrwalanie czynności egzekucyjnych urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk;
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

6. Ustalanie majątku dłużnika i poszukiwanie dłużnika

 • Wyjawienie majątku dłużnika przed sądem;
 • Ustalenie majątku dłużnika przez komornika z urzędu;
 • Wysłuchanie dłużnika;
 • Wykaz majątku składany przez dłużnika;
 • Zlecenie komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika;
 • Ustanowienie kuratora dla dłużnika w procesie i egzekucji;
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych - nowa instytucja od 1 grudnia 2021 r.

7. Postępowania w sprawach spadkowych.

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Dział spadku.

8. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

 • Ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • Dobrodziejstwo inwentarza;
 • Wykaz i spis inwentarza.

9. Zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość);
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, zawiadomienie o przestępstwie);
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (wstąpienie w prawa dłużnika, zniesienie wspólności majątkowej małżonków na wniosek wierzyciela).
8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Windykacja i egzekucja należności - postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne i spadkowe oraz odpowiedzialność za długi spadkobierców i osób innych niż dłużnik

18 września 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Zasady odpowiedzialności wybranych podmiotów prawa cywilnego.

 • Odpowiedzialność wspólników spółek (spółka cywilna, spółki osobowe prawa handlowego).
 • Odpowiedzialność małżonka dłużnika (zgoda małżonka dłużnika na zawarcie czynności prawnej, nadanie klauzuli wykonalności tytułowi wykonawczemu przeciwko małżonkowi dłużnika).
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Przedawnienie roszczeń.

 • Zmiany terminów przedawnień,
 • Przedawnienie uwzględniane z urzędu w sprawach konsumenckich,
 • Przedawnienie w postępowaniu egzekucyjnym (odmowa nadania klauzuli wykonalności, odmowa wszczęcia egzekucji, umorzenie postępowania egzekucyjnego),
 • Przepisy międzyczasowe.

3. Czynności pozasądowe.

 • Ugody (rodzaje ugód i ich skutki, postępowania mediacyjne i pojednawcze).
 • Uznanie długu (rodzaje i skutki).
 • Cesja wierzytelności (warunki i skutki).
 • Wezwanie do zapłaty przedsądowe (treść i skutki).

4. Zabezpieczenie roszczeń.

 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia;
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego;
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

5. Postępowanie egzekucyjne po zmianach.

 • Wybór i właściwość komornika, w tym przy zmianie miejsca zamieszkania dłużnika;
 • Skarga na czynności komornika;
 • Utrwalanie czynności egzekucyjnych urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk;
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

6. Ustalanie majątku dłużnika i poszukiwanie dłużnika

 • Wyjawienie majątku dłużnika przed sądem;
 • Ustalenie majątku dłużnika przez komornika z urzędu;
 • Wysłuchanie dłużnika;
 • Wykaz majątku składany przez dłużnika;
 • Zlecenie komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika;
 • Ustanowienie kuratora dla dłużnika w procesie i egzekucji;
 • Krajowy Rejestr Zadłużonych - nowa instytucja od 1 grudnia 2021 r.

7. Postępowania w sprawach spadkowych.

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, a akt poświadczenia dziedziczenia.
 • Dział spadku.

8. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe

 • Ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe;
 • Przyjęcie i odrzucenie spadku;
 • Dobrodziejstwo inwentarza;
 • Wykaz i spis inwentarza.

9. Zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość);
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, zawiadomienie o przestępstwie);
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (wstąpienie w prawa dłużnika, zniesienie wspólności majątkowej małżonków na wniosek wierzyciela).

HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: