Windykacja

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach przepisów z 01.07.2023 r.

9 października 2024 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Składy sądu w postępowaniu zabezpieczającym.

2. Sąd właściwy w postępowaniu egzekucyjnym, którego stroną jest sąd.

3. Doręczenia pism przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym.

4. Sporządzanie i doręczanie uzasadnień sądu.

5. Badanie przedawnienia odsetek wymagalnych po powstaniu tytułu egzekucyjnego.

6. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.

7. Koszty egzekucji przy sporządzaniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

8. Nowe podstawy odmowy wszczęcia egzekucji.

9. Negatywne przesłanki wstąpienia do postępowania na miejsce wierzyciela w przypadku przejścia uprawnienia na inną osobę po powstaniu tytułu wykonawczego.

10. Nowy sposób pouczeń dokonywanych przez komornika.

11. Konsekwencje braków w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej dłużnikiem

12. Ograniczenia w zawieszaniu postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

13. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu bezczynności wierzyciela w razie śmierci dłużnika.

14. Brak zastrzeżenia w tytule wykonawczym ograniczenia odpowiedzialności gminy za długi spadkowe.

15. Zmiany w elektronicznych licytacjach ruchomości.

16. Zajęcie nieruchomości w zakresie praw z ubezpieczeń majątkowych.

17. Zajęcie nieruchomości przez wierzycieli nabywcy nieruchomości po jej zajęciu przez wierzycieli zbywcy.

18. Kolejność zaspokajania należności z dochodów nieruchomości.

19. Treść obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości.

20. Podstawy oszacowanie nieruchomości.

21. Ochrona danych dłużnika w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości.

22. Zmiany w elektronicznych licytacjach nieruchomości.

23. Kolejność zaspokajania wierzycieli w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji - dodatkowe uprzywilejowanie należności alimentacyjnych.

24. Powództwo dla wierzycieli oczekujących na zwolnienie z planu podziału sum zdeponowanych na rzecz wierzycieli wyższej kategorii.

25. Uzupełniający plan podziału sum pozostawionych na rachunku depozytowym.

26. Zmiana egzekucji czynności zastępowalnej; umocowanie wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika (od 15.04.2023 r.).

27. Zmiana egzekucji czynności zastępowalnej; publikacja oświadczeń w sprawach o naruszenie dóbr osobistych (od 15.04.2023 r.).

28. Umorzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

29. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w sprawie zawisłej przed sądem.

30. Obniżenie opłat za wszczęcie postępowania zabezpieczającego i uzależnienie ich zwyżki od skuteczności tego postępowania (nowelizacja art. 31 u.k.k. od 15.04.2023 r.).

31. Przepisy przejściowe i wprowadzające.

32. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Windykacja

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach przepisów z 01.07.2023 r.

9 października 2024 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Składy sądu w postępowaniu zabezpieczającym.

2. Sąd właściwy w postępowaniu egzekucyjnym, którego stroną jest sąd.

3. Doręczenia pism przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym.

4. Sporządzanie i doręczanie uzasadnień sądu.

5. Badanie przedawnienia odsetek wymagalnych po powstaniu tytułu egzekucyjnego.

6. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.

7. Koszty egzekucji przy sporządzaniu planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji.

8. Nowe podstawy odmowy wszczęcia egzekucji.

9. Negatywne przesłanki wstąpienia do postępowania na miejsce wierzyciela w przypadku przejścia uprawnienia na inną osobę po powstaniu tytułu wykonawczego.

10. Nowy sposób pouczeń dokonywanych przez komornika.

11. Konsekwencje braków w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej dłużnikiem

12. Ograniczenia w zawieszaniu postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela.

13. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z powodu bezczynności wierzyciela w razie śmierci dłużnika.

14. Brak zastrzeżenia w tytule wykonawczym ograniczenia odpowiedzialności gminy za długi spadkowe.

15. Zmiany w elektronicznych licytacjach ruchomości.

16. Zajęcie nieruchomości w zakresie praw z ubezpieczeń majątkowych.

17. Zajęcie nieruchomości przez wierzycieli nabywcy nieruchomości po jej zajęciu przez wierzycieli zbywcy.

18. Kolejność zaspokajania należności z dochodów nieruchomości.

19. Treść obwieszczenia o opisie i oszacowaniu nieruchomości.

20. Podstawy oszacowanie nieruchomości.

21. Ochrona danych dłużnika w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości.

22. Zmiany w elektronicznych licytacjach nieruchomości.

23. Kolejność zaspokajania wierzycieli w planie podziału sumy uzyskanej z egzekucji - dodatkowe uprzywilejowanie należności alimentacyjnych.

24. Powództwo dla wierzycieli oczekujących na zwolnienie z planu podziału sum zdeponowanych na rzecz wierzycieli wyższej kategorii.

25. Uzupełniający plan podziału sum pozostawionych na rachunku depozytowym.

26. Zmiana egzekucji czynności zastępowalnej; umocowanie wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika (od 15.04.2023 r.).

27. Zmiana egzekucji czynności zastępowalnej; publikacja oświadczeń w sprawach o naruszenie dóbr osobistych (od 15.04.2023 r.).

28. Umorzenie egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

29. Poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego w sprawie zawisłej przed sądem.

30. Obniżenie opłat za wszczęcie postępowania zabezpieczającego i uzależnienie ich zwyżki od skuteczności tego postępowania (nowelizacja art. 31 u.k.k. od 15.04.2023 r.).

31. Przepisy przejściowe i wprowadzające.

32. Podsumowanie, pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

8:45 - 09:00 Logowanie
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:00 Lunch
13:00 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego orzekający w wydziale cywilnym. Orzekał w sprawach cywilnych jako sędzia drugoinstancyjny w Sądzie Okręgowym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad dwudziestoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw z zakresu prawa zobowiązań, odpowiedzialności za czyny niedozwolone, spadkowych i egzekucyjnych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

650 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: