Podatki

Podatki 2022 - w tym zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 r. (w zakresie PIT) i od 2023 r. (w zakresie CIT) oraz faktury ustrukturyzowane.

30 - 31 sierpnia 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
898 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Omówienie najważniejszych zmian w zakresie Polskiego Ładu, a także zmian w podatku VAT, które obowiązują od 2022 r. Przedmiotem dyskusji będzie również proces wystawiania faktur ustrukturyzowanych.Dzień 1

1. Najważniejsze aspekty związane z tzw. Polskim Ładem oraz zmiany planowane od 1.07.2022 r.

 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia PIT oraz powrót do możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez rodzica samotnie wychowującego dziecko, z jednoczesną likwidacją wprowadzonego w 2022 r. odliczenia 1500 zł od podatku
 • zmiany w zwolnieniach podatkowych dla osób fizycznych od 2022 r. oraz planowane objęcie przychodów z zasiłku macierzyńskiego ulgą dla młodych, ulgą repatriacyjną, ulgą PIT-0 dla rodzin 4+ oraz ulgą PIT-0 dla seniorów
 • zmiany w zakresie obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorców wprowadzone po 1.01.2022 r.
 • wprowadzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o część zapłaconej przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej ? odrębne zasady dla każdej grupy podatników (liniowcy vs. ryczałtowcy vs. karta podatkowa)
 • obniżenie stawki PIT w niższym progu podatkowym z 17% do 12%, kwota wolna od podatku, wysokość progu podatkowego
 • ulga dla klasy średniej (aktualne regulacje), jej planowana likwidacja oraz mechanizm obliczenia hipotetycznego podatku przy rozliczaniu PIT za 2022 r.
 • ograniczenie ulgi na zabytki (tzw. Pałacyk+)
 • zmiany w obszarze składania płatnikom oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki (m.in. PIT-2)
 • objęcie komplementariuszy SKA obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
 • przekazanie 1,5% podatku dla OPP
 • przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązkowego comiesięcznego lub cokwartalnego przesyłania ksiąg podatkowych w wersji elektronicznej

2. Zmiany w Polskim Ładzie planowane od 1.01.2023 r. ? w zakresie CIT

 • odroczenie podatku minimalnego do 2023 r.
 • likwidacja przepisów o ukrytej dywidendzie
 • modyfikacja przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji rajowych
 • podatek u źródła: wydłużenie okresu stosowania oświadczenia zarządu znoszącego obowiązek stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat
 • zmiany w podatku od przerzuconych dochodów
 • zmiany w korzystaniu ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. polskiej spółki holdingowej
 • zmiany dotyczące zasad korzystania z tzw. estońskiego CIT

3. Zasady rozliczenia podatkowego pomocy udzielanej w związku z wojną na Ukrainie ? zasady ogólne oraz praktyczne przykłady

 • darowizny pieniężne dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych
 • zbiórki pieniężne
 • odliczenie podatku naliczonego od kupowanych towarów i usług
 • opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów
 • opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług
 • możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu przekazywanej pomocy, a także zakupów wyposażenia do wynajmowanych domów i mieszkań
 • opodatkowanie otrzymanych środków, w tym świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania obywatelom Ukrainy

4. Zniesienie stanu epidemii oraz odwieszenie naliczania podatku od przychodów z budynków od 1.06.2022 r.

 • przypomnienie podstawowych pojęć związanych z naliczeniem podatku od przychodów z budynków
 • zasady obliczania
 • praktyczne przykłady oraz wątpliwości

Dzień 2

1. Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika ? ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

2. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej
 • faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna)
 • sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej
 • czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? - dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022 r. i obowiązek jej stosowania w kolejnych latach
 • Krajowy System e-Faktur ? omówienie
 • omówienie objaśnień MF w sprawie zasad wystawiania e-faktur

3. Nowy rodzaj podatnika VAT ? grupa VAT (od 1.01.2023 r.)

 • definicja grupy VAT i zasady jej tworzenia
 • rejestracja grupy VAT
 • transakcje między członkami grupy VAT oraz między członkami grupy VAT a podmiotami zewnętrznymi
 • sprawozdawczość grupy VAT

4. Zmiany w KKS oraz ustawie o KAS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK
 • nabycie sprawdzające ? nowy rodzaj czynności kontrolnych prowadzonych przez US
 • informacja o znikającym podatniku ? kiedy mogę ją otrzymać i jak na nią zareagować?

5. Zmiany w zakresie fakturowania od 1.01.2022 r.

 • nowy termin wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji
 • zmiana treści duplikatu faktury
 • zmiana treści faktur korygujących
 • uregulowanie zasad wystawiania korekt zbiorczych
09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

898 + 23% VAT
koszt udziału

Podatki

Podatki 2022 - w tym zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 r. (w zakresie PIT) i od 2023 r. (w zakresie CIT) oraz faktury ustrukturyzowane.

30 - 31 sierpnia 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA

Omówienie najważniejszych zmian w zakresie Polskiego Ładu, a także zmian w podatku VAT, które obowiązują od 2022 r. Przedmiotem dyskusji będzie również proces wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
PROGRAM

Dzień 1

1. Najważniejsze aspekty związane z tzw. Polskim Ładem oraz zmiany planowane od 1.07.2022 r.

 • zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia PIT oraz powrót do możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez rodzica samotnie wychowującego dziecko, z jednoczesną likwidacją wprowadzonego w 2022 r. odliczenia 1500 zł od podatku
 • zmiany w zwolnieniach podatkowych dla osób fizycznych od 2022 r. oraz planowane objęcie przychodów z zasiłku macierzyńskiego ulgą dla młodych, ulgą repatriacyjną, ulgą PIT-0 dla rodzin 4+ oraz ulgą PIT-0 dla seniorów
 • zmiany w zakresie obliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorców wprowadzone po 1.01.2022 r.
 • wprowadzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania o część zapłaconej przez przedsiębiorcę składki zdrowotnej ? odrębne zasady dla każdej grupy podatników (liniowcy vs. ryczałtowcy vs. karta podatkowa)
 • obniżenie stawki PIT w niższym progu podatkowym z 17% do 12%, kwota wolna od podatku, wysokość progu podatkowego
 • ulga dla klasy średniej (aktualne regulacje), jej planowana likwidacja oraz mechanizm obliczenia hipotetycznego podatku przy rozliczaniu PIT za 2022 r.
 • ograniczenie ulgi na zabytki (tzw. Pałacyk+)
 • zmiany w obszarze składania płatnikom oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki (m.in. PIT-2)
 • objęcie komplementariuszy SKA obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
 • przekazanie 1,5% podatku dla OPP
 • przesunięcie terminu rozpoczęcia obowiązkowego comiesięcznego lub cokwartalnego przesyłania ksiąg podatkowych w wersji elektronicznej

2. Zmiany w Polskim Ładzie planowane od 1.01.2023 r. ? w zakresie CIT

 • odroczenie podatku minimalnego do 2023 r.
 • likwidacja przepisów o ukrytej dywidendzie
 • modyfikacja przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji rajowych
 • podatek u źródła: wydłużenie okresu stosowania oświadczenia zarządu znoszącego obowiązek stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat
 • zmiany w podatku od przerzuconych dochodów
 • zmiany w korzystaniu ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. polskiej spółki holdingowej
 • zmiany dotyczące zasad korzystania z tzw. estońskiego CIT

3. Zasady rozliczenia podatkowego pomocy udzielanej w związku z wojną na Ukrainie ? zasady ogólne oraz praktyczne przykłady

 • darowizny pieniężne dla osób fizycznych oraz organizacji pozarządowych
 • zbiórki pieniężne
 • odliczenie podatku naliczonego od kupowanych towarów i usług
 • opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towarów
 • opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług
 • możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu przekazywanej pomocy, a także zakupów wyposażenia do wynajmowanych domów i mieszkań
 • opodatkowanie otrzymanych środków, w tym świadczenia pieniężnego w związku z zapewnieniem zakwaterowania obywatelom Ukrainy

4. Zniesienie stanu epidemii oraz odwieszenie naliczania podatku od przychodów z budynków od 1.06.2022 r.

 • przypomnienie podstawowych pojęć związanych z naliczeniem podatku od przychodów z budynków
 • zasady obliczania
 • praktyczne przykłady oraz wątpliwości

Dzień 2

1. Zmiany w podatku u źródła

 • doprecyzowanie zasad zachowania należytej staranności przy wypłatach objętych podatkiem u źródła
 • dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji
 • nowe zasady stosowania metody pay-and-refund po przekroczeniu progu 2 mln zł wypłat na rzecz jednego zagranicznego podatnika ? ograniczenie tej metody poboru podatku u źródła wyłącznie do wypłat na rzecz podmiotów powiązanych z określonych tytułów

2. Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur

 • pojęcie faktury ustrukturyzowanej
 • faktura ustrukturyzowana a inne rodzaje faktur (papierowa, elektroniczna)
 • sposób przesłania i przyjęcia faktury ustrukturyzowanej
 • czy mogę odmówić przyjęcia faktury ustrukturyzowanej? - dobrowolność faktury ustrukturyzowanej w 2022 r. i obowiązek jej stosowania w kolejnych latach
 • Krajowy System e-Faktur ? omówienie
 • omówienie objaśnień MF w sprawie zasad wystawiania e-faktur

3. Nowy rodzaj podatnika VAT ? grupa VAT (od 1.01.2023 r.)

 • definicja grupy VAT i zasady jej tworzenia
 • rejestracja grupy VAT
 • transakcje między członkami grupy VAT oraz między członkami grupy VAT a podmiotami zewnętrznymi
 • sprawozdawczość grupy VAT

4. Zmiany w KKS oraz ustawie o KAS

 • zniesienie konieczności składania czynnego żalu z każdą korektą JPK
 • nabycie sprawdzające ? nowy rodzaj czynności kontrolnych prowadzonych przez US
 • informacja o znikającym podatniku ? kiedy mogę ją otrzymać i jak na nią zareagować?

5. Zmiany w zakresie fakturowania od 1.01.2022 r.

 • nowy termin wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji
 • zmiana treści duplikatu faktury
 • zmiana treści faktur korygujących
 • uregulowanie zasad wystawiania korekt zbiorczych

HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

898 + 23% VAT
koszt udziału


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: