Podatki

Określanie pochodzenia towarów i jego znaczenie w handlu zagranicznym.

27 września 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Definicja pochodzenia towarów.

Co to znaczy, że towar ma niereferencyjne pochodzenie?

Międzynarodowe umowy jako podstawa wprowadzenia i określania reguł niepreferencyjnego pochodzenia.

Ogólne zasady określania pochodzenia towarów.

  • Towary wytworzone w jednym kraju.
  • Towary wytworzone przy współudziale kilku krajów.

Sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

Kiedy mówimy o preferencjach celnych.

Jakie warunki muszą być spełnione do korzystania z preferencji celnych i obniżonych stawek celnych?

Zasady stosowania preferencji celnych.

Z jakimi krajami Unia Europejska ma podpisane umowy o liberalizacji handlu?

Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia.

System zarejestrowanych eksporterów REX.

Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Tomasz Sętkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego. Wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Określanie pochodzenia towarów i jego znaczenie w handlu zagranicznym.

27 września 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Definicja pochodzenia towarów.

Co to znaczy, że towar ma niereferencyjne pochodzenie?

Międzynarodowe umowy jako podstawa wprowadzenia i określania reguł niepreferencyjnego pochodzenia.

Ogólne zasady określania pochodzenia towarów.

  • Towary wytworzone w jednym kraju.
  • Towary wytworzone przy współudziale kilku krajów.

Sposoby dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

Kiedy mówimy o preferencjach celnych.

Jakie warunki muszą być spełnione do korzystania z preferencji celnych i obniżonych stawek celnych?

Zasady stosowania preferencji celnych.

Z jakimi krajami Unia Europejska ma podpisane umowy o liberalizacji handlu?

Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia.

System zarejestrowanych eksporterów REX.

Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Tomasz Sętkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego. Wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: