Podatki

SLIM VAT 3 oraz inne zmiany w trakcie 2022 r.

5 września 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. SLIM VAT 3

1. Zmiany w wystawianiu faktur

 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus ? nowe uregulowanie;
 • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus;
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
 • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż;
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.

2. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury;
 • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej;
 • Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych;
 • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych;
 • Korekta deklaracji OSS i IOSS.

3. Zmiany w rozliczaniu proporcji:

 • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku;
 • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku ? podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.;
 • Skutki praktyczne zmiany ? zasada rozliczenia za 2022 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?

4. Pozostałe zmiany

 • Podwyższenie progu dla małego podatnika
 • Obniżenie sankcji podatkowych;
 • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT;
 • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT;
 • Zmiany w wydawaniu WIS.

II. Zmiany w trakcie 2022 r.

1. Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT;
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
 • Rozliczanie proporcji i pre - współczynnika w Grupie VAT;
 • Likwidacja Grupy VAT ? przyczyny.

2. Ustawa i rozporządzenie o obniżonych stawkach i jej wygaśnięcie ? skutki praktyczne:

 • Okres stosowania obniżonych stawek;
 • Obowiązek podatkowy a stawki obniżone;
 • Korekta faktur wystawionych w okresie obowiązywania stawek obniżonych;
 • Pojęcie usługi kompleksowej.

3. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie ? obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.

 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Obniżenie kwoty zapłat bezgotówkowych z 15 tys. do 8 tys. ? skutki praktyczne od 1 stycznia 2023r.;
 • Obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami fiskalnymi ? nowa kara 5 tys. zł. od 1 lipca 2022 r.;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych
 • Rezygnacja ze stawki ?ZW? ? nowe przypadki;
 • Wykreślenie podatnika VAT ? UE.

4. Zmiany w VAT dotyczące faktur

 • Likwidacja słowa ?Duplikat? jako jej obowiązkowego elementu ? skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa ?Korekta? oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

5. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej ? w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej ? sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych ? forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu ? data wejścia w życie uregulowań: czy 1 stycznia 2023 r. czy później?;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur ? skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur ? skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.
07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 14:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

SLIM VAT 3 oraz inne zmiany w trakcie 2022 r.

5 września 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. SLIM VAT 3

1. Zmiany w wystawianiu faktur

 • Przeliczanie kursów w przypadku faktur korygujących;
 • Kurs przeliczeniowy przy zbiorczej korekcie in minus ? nowe uregulowanie;
 • Kurs przeliczeniowy przy korekcie in plus;
 • Brak konieczności wystawiania faktur zaliczkowych jeśli zaliczka i sprzedaż jest w tym samym miesiącu;
 • Rozliczanie zaliczki otrzymanej w okresie wcześniejszym niż sprzedaż;
 • Brak konieczności wydruku raportów z kas fiskalnych.

2. Zmiany transakcji wewnątrzwspólnotowych

 • Rozpoznawanie WNT bez konieczności posiadania faktury;
 • Otrzymanie faktury a WNT wykazane wcześniej;
 • Zmiana zasad rozliczania WDT przy braku dokumentów wywozowych;
 • Zmiany przy rozliczaniu transakcji łańcuchowych;
 • Korekta deklaracji OSS i IOSS.

3. Zmiany w rozliczaniu proporcji:

 • Obecne uregulowania dotyczące stosowania bieżącej proporcji oraz jej korygowania po zakończeniu roku;
 • Brak korygowania proporcji po zakończeniu roku ? podniesienie limitu z 500,00 zł. do 10.000,00 zł.;
 • Skutki praktyczne zmiany ? zasada rozliczenia za 2022 r. wg zasad nowych czy dotychczasowych?

4. Pozostałe zmiany

 • Podwyższenie progu dla małego podatnika
 • Obniżenie sankcji podatkowych;
 • Zmiany w stosowanych zwolnieniach z opodatkowania podatkiem VAT;
 • Kolejne należności możliwe do regulowania z rachunku VAT;
 • Zmiany w wydawaniu WIS.

II. Zmiany w trakcie 2022 r.

1. Grupa VAT:

 • Pojęcie Grupy VAT;
 • Umowa o utworzeniu Grupy VAT
 • Zasady rozliczeń Grupy VAT;
 • Opodatkowanie członków podatku VAT w transakcjach pomiędzy sobą i na zewnątrz;
 • Pojęcie podatnika Grupy VAT ;
 • Rozliczanie proporcji i pre - współczynnika w Grupie VAT;
 • Likwidacja Grupy VAT ? przyczyny.

2. Ustawa i rozporządzenie o obniżonych stawkach i jej wygaśnięcie ? skutki praktyczne:

 • Okres stosowania obniżonych stawek;
 • Obowiązek podatkowy a stawki obniżone;
 • Korekta faktur wystawionych w okresie obowiązywania stawek obniżonych;
 • Pojęcie usługi kompleksowej.

3. Zmiany VAT ujęte w Polskim Ładzie ? obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.

 • Przypadki zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni;
 • Przesłanki szybszego zwrotu podatku VAT;
 • Obniżenie kwoty zapłat bezgotówkowych z 15 tys. do 8 tys. ? skutki praktyczne od 1 stycznia 2023r.;
 • Obowiązek połączenia terminali płatniczych z kasami fiskalnymi ? nowa kara 5 tys. zł. od 1 lipca 2022 r.;
 • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania terminali płatniczych
 • Rezygnacja ze stawki ?ZW? ? nowe przypadki;
 • Wykreślenie podatnika VAT ? UE.

4. Zmiany w VAT dotyczące faktur

 • Likwidacja słowa ?Duplikat? jako jej obowiązkowego elementu ? skutki praktyczne;
 • Likwidacja obowiązkowych elementów faktur korygujących: słowa ?Korekta? oraz przyczyny korekty;
 • Obowiązkowe elementy faktury po zmianach;
 • Obowiązkowe a dobrowolne elementy faktury.

5. Faktura ustrukturyzowana oraz Krajowy System e-faktur:

 • Pojęcie faktury ustrukturyzowanej;
 • Powiadamianie o wystawionej fakturze ustrukturyzowanej ? w jaki sposób?
 • Otrzymanie faktury ustrukturyzowanej ? sposoby i moment;
 • Akceptacja odbiorcy jako obowiązkowy element stosowania faktur ustrukturyzowanych;
 • Informacja o stosowaniu faktur ustrukturyzowanych ? forma, termin, zakres podmiotowy;
 • Dobrowolne elementy faktury a struktura XML;
 • Przepisy przejściowe wdrażające zmiany: data wystawienia faktury a data obowiązku podatkowego.
 • Zasady utworzenia Krajowego Systemu e-faktur;
 • Funkcjonowanie systemu ? data wejścia w życie uregulowań: czy 1 stycznia 2023 r. czy później?;
 • Wystawienie faktury a jej automatyczne wysłanie do Krajowego Systemu e-faktur ? skutki praktyczne;
 • Nadawanie numerów fakturom funkcjonujących w Krajowym Systemie e-faktur ? skutki podatkowe
 • Struktury logiczne e-faktur wysyłanych do Systemu;
 • Uwierzytelnianie faktur wysyłanych do Systemu: formy i termin;
 • Przepisy przejściowe wdrażania Systemu: dobrowolność a obowiązek.

HARMONOGRAM

07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 14:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: