Podatki

Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) po zmianach od lipca 2022 r.

18 sierpnia 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1.Zmiany wprowadzone od 28 lipca 2022 r.:

 • zmiana wysokości diety z 30,00 zł. do 38,00 zł.;
 • zmiana wysokości ryczałtu na dojazdy;
 • zmiana wysokości ryczałtu za noclegi;
 • przepis przejściowy ? od kiedy stosować zmienione wartości rozliczeń;
 • problemy praktyczne: jak rozliczyć podróż służbową trwającą w trakcie zmiany, jak wyliczyć część diety?

2. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców ? zmiany od lutego 2022 r.:

 • Założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
 • Odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
 • Zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
 • Zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
 • Pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
 • 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania ? zasady wyliczeń;
 • Zwolnienia na gruncie ZUS;
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.

3. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:

 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • dieta zagraniczna ? kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
 • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
 • limit za noclegi krajowe ? zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM? problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

4. Rozliczanie podróży służbowej:

 • Druk delegacji ? z miejsca zamieszkania
 • Podróż zagraniczna do kilku państw;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej ? problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw ? dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;

5. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:

 • polecenie wyjazdu służbowego ? obowiązki formalne dokumentu ? kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • rozliczenie wyjazdu ? wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji ? problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

6. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:

 • rozliczanie kosztów leczenia za granic
 • opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ? czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
 • rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
 • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
 • nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez ?osoby korzystające z samochodu w celach służbowych? ? kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.
07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 14:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Rozliczanie podróży służbowych pracowników (delegacje) po zmianach od lipca 2022 r.

18 sierpnia 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1.Zmiany wprowadzone od 28 lipca 2022 r.:

 • zmiana wysokości diety z 30,00 zł. do 38,00 zł.;
 • zmiana wysokości ryczałtu na dojazdy;
 • zmiana wysokości ryczałtu za noclegi;
 • przepis przejściowy ? od kiedy stosować zmienione wartości rozliczeń;
 • problemy praktyczne: jak rozliczyć podróż służbową trwającą w trakcie zmiany, jak wyliczyć część diety?

2. Pakiet mobilności a rozliczanie zagranicznych podróży służbowych przez kierowców ? zmiany od lutego 2022 r.:

 • Założenia dyrektywy i przepisów krajowych;
 • Odbywanie podróży służbowych przez kierowców przed i po zmianie;
 • Zasady związane z tzw. pakietem mobilności;
 • Zakaz stosowania diet w zagranicznych podróżach służbowych kierowców;
 • Pojęcie oddelegowania i zasady rozliczania oddelegowania;
 • 30% kwoty diety wolnej od opodatkowania ? zasady wyliczeń;
 • Zwolnienia na gruncie ZUS;
 • Rozliczanie podróży służbowych krajowych kierowców.

3. Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:

 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • dieta zagraniczna ? kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
 • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
 • limit za noclegi krajowe ? zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM? problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

4. Rozliczanie podróży służbowej:

 • Druk delegacji ? z miejsca zamieszkania
 • Podróż zagraniczna do kilku państw;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej ? problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw ? dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;

5. Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:

 • polecenie wyjazdu służbowego ? obowiązki formalne dokumentu ? kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • rozliczenie wyjazdu ? wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji ? problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

6. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:

 • rozliczanie kosztów leczenia za granic
 • opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów ? czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
 • rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
 • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
 • nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez ?osoby korzystające z samochodu w celach służbowych? ? kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.

HARMONOGRAM

07:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
08:00 - 14:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: