Podatki

Procedury celne - jak stosować operacje celne w działalności przedsiębiorstwa?

13 września 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Co to jest procedura celna i jaka jest jej rola w obrocie towarowym z krajami trzecimi.

Rodzaje procedur celnych:

  • Procedury przywozowe,
  • Procedury wywozowe,
  • Procedury specjalne

Warunki korzystania z procedur celnych wykorzystywanych przez podmioty.

Procedury uproszczone i uproszczenia celne ? narzędzia do efektywnego korzystania z procedur celnych.

Pozwolenie AEO ? jakie ułatwienia i korzyści przynosi posiadanie pozwolenia dla korzystania z procedur celnych?

Narzędzia niezbędne do korzystania procedur celnych i komunikacji z Krajowa Administracją Celną.

Zakończenie, pytania i odpowiedzi.

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Tomasz Sętkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego. Wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

Procedury celne - jak stosować operacje celne w działalności przedsiębiorstwa?

13 września 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Co to jest procedura celna i jaka jest jej rola w obrocie towarowym z krajami trzecimi.

Rodzaje procedur celnych:

  • Procedury przywozowe,
  • Procedury wywozowe,
  • Procedury specjalne

Warunki korzystania z procedur celnych wykorzystywanych przez podmioty.

Procedury uproszczone i uproszczenia celne ? narzędzia do efektywnego korzystania z procedur celnych.

Pozwolenie AEO ? jakie ułatwienia i korzyści przynosi posiadanie pozwolenia dla korzystania z procedur celnych?

Narzędzia niezbędne do korzystania procedur celnych i komunikacji z Krajowa Administracją Celną.

Zakończenie, pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Tomasz Sętkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego. Wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: