Podatki

INCOTERMS 2020 - znaczenie reguł handlowych w handlu zagranicznym.

6 września 2022 r.

ONLINE

Cena szkolenia:
398 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

 • Co to jest INCOTERMS?
 • Zasady posługiwania się regułami INCOTERMS przy zawieraniu i realizacji transakcji w obrocie towarowym wewnątrzunijnym i z krajami trzecimi.
 • INCOTERMS 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu, czyli dlaczego spedytorzy i handlowcy powinni znać INCOTERMS 2020?
 • INCOTEREMS 2020 jako ewolucja INCOTERMS 2010 (a miała być rewolucja).
 • Przegląd najważniejszych reguł handlowych stosowanych w transakcjach międzynarodowych (EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP) z uwzględnieniem zmian i nowych rozwiązań.
 • O regułach stosowanych w transporcie morskim (FOB, FAS, CFR, CIF).
 • Wybór właściwych formuł INCOTERMS dla potrzeb realizacji operacji celnych i handlu wewnątrzunijnego.
 • Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS.
 • Zakończenie, pytania i odpowiedzi.
09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

Tomasz Sętkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego. Wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Podatki

INCOTERMS 2020 - znaczenie reguł handlowych w handlu zagranicznym.

6 września 2022 r.

ONLINE

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

 • Co to jest INCOTERMS?
 • Zasady posługiwania się regułami INCOTERMS przy zawieraniu i realizacji transakcji w obrocie towarowym wewnątrzunijnym i z krajami trzecimi.
 • INCOTERMS 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu, czyli dlaczego spedytorzy i handlowcy powinni znać INCOTERMS 2020?
 • INCOTEREMS 2020 jako ewolucja INCOTERMS 2010 (a miała być rewolucja).
 • Przegląd najważniejszych reguł handlowych stosowanych w transakcjach międzynarodowych (EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP) z uwzględnieniem zmian i nowych rozwiązań.
 • O regułach stosowanych w transporcie morskim (FOB, FAS, CFR, CIF).
 • Wybór właściwych formuł INCOTERMS dla potrzeb realizacji operacji celnych i handlu wewnątrzunijnego.
 • Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS.
 • Zakończenie, pytania i odpowiedzi.

HARMONOGRAM

09:45 Rozpoczęcie logowania przez uczestników
10:00 - 16:00 Szkolenie
Przerwy ustalane są przez wykładowcę w trakcie szkolenia

PRELEGENCI

Tomasz Sętkowski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego. Wieloletni funkcjonariusz celny z doświadczeniem w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji celnej. W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej, jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się zagadnieniami w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych a jako członek Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej aktywnie współpracuje z podmiotami zrzeszonymi w tej organizacji m.in. prowadząc szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców. Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie obrotu towarowego z zagranicą, oraz obrotu wyrobami akcyzowymi.


CENA SZKOLENIA

398 + 23% VAT
Koszt udziału

199 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy: